Ohjausosaamisen kasvun työkalu

Ohjausosaamisen laadullisten muutosten osoittamisessa avainasemassa oli hankkeessa toteutettava, koko koulutusprosessin rinnalla kulkeva arviointi. Arvioinnin avulla tehtiin näkyväksi kohderyhmän ohjausosaamisen muutosta ja kehittymistä prosessimuotoisen työpajakoulutuksen aikana sekä kohdeyhteisössä näkyvää kollektiivista toimijuuden muutosta. Arvioinnin myötä koulutukseen osallistuvien ammatillista identiteettiä ja minäpystyvyyttä pystyttiin kehittämään tutkimusperustaisesta ja syntyi uusia tapoja ymmärtää ja tehdä työtä yhteisöissä.

Tältä välilehdeltä löydät ohjausosaamisen kasvun työkaluun kuuluvat kaksi nauhoitetta, tehtävät sekä niihin liittyvää oheiskirjallisuutta. Ensimmäisen nauhoitteen tehtävänä on kuvata millaisten askelien kautta ohjausosaaminen karttuu ohjaustyössä. Tähän nauhoitteeseen linkittyy välilehdeltä löytyvät työyhteisöille ja ohjaustoimijoille työskentelyn tueksi tarkoitetut tehtävät. Toisessa nauhoitteessa jäsennetään ohjaustoimijuuden malleja työyhteisöissä.

Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto logo.
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo.
Itä-Suomen yliopiston logo.