Suomen etnomusikologinen seura (SES) ja Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen oppiaine kutsuvat kaikkia musiikista kiinnostuneita tutkijoita osallistumaan Suomen musiikintutkijoiden valtakunnalliseen symposiumiin, joka järjestetään Joensuussa 25.–27.3.2024. 

Symposiumin teemana on tänä vuonna ”kaikuja ja heijastuksia”. Niiden voidaan ymmärtää liittyvän vertauskuvallisesti musiikin eri funktiohin ja yhteyksiin, muistiin, ihmisten ja yhteisöjen väliseen viestintään, kulttuurin musiikilliseen jatkuvuuteen tai musiikin kulttuurisiin merkityksiin laajemmin ymmärrettynä. Konkreettisesti kaiut ja heijastukset liittyvät musiikki- ja arkeoakustiikkaan. Teema voi johdattaa myös pohtimaan niitä erilaisia tapoja, joilla musiikintutkimus ja alan koulutus ovat omaksuneet ja omaksuvat kaikuja muilta tieteenaloilta, rakentaen samalla kuitenkin omaa jatkumoaan.