Logo av Biomarker laboratorium

Hjärnbiomarkörer


Möjligheterna till vård av Alzheimers sjukdom ökar hela tiden, och fler och fler undersökningar tyder på, att man uppnår den största och mest långvariga nyttan, när vården kan påbörjas så tidigt som möjligt. En tidig diagnostik av sjukdomen är utmanande. En diagnostisering som grundar sig på en klinisk symptombild förutsätter oftast en tillräckligt långvarig uppföljning för att fastställa progressionen.

I hjärnforskningsinstitut vid Östra Finlands universitetet (Itä-Suomen yliopisto / University of Eastern Finland) gör vi analyser av Alzheimermarkörer amyloid-beta42, tau- och fosfo-tau i ryggmärgsvätskan. Fördelen med dessa analyser är att man kan fastställa en framskridande demenssjukdom speciellt hos patienter med lindriga symptom.

Li-BAm42, Li-Tau och Li-FosTau är ackrediterade tester. Laboratoriet är ackrediterat testningslaboratorium T320, ackrediteringskrav SFS-EN ISO 15189:2013. På den bifogade remissblanketten står provmängderna för varje test eller testkombination samt uppgifter om behandling och avsändning av proverna.

Information om neurofilament, en ny markör för nervcellsskada som kan mätas i blod, finns på sidan Plasma neurofilament.Alzheimermarkörer

Kostnader 1.6.2022 ⇒

En analys av ett enskilt protein kostar 177 €
En kombination av två proteiner kostar 285 €
En samtidig analys av alla tre kostar 381 €


Remissblanketten

Remissblanketten från och med 13.2.2023: här


Provrör

Provrör och leveransinstruktioner för biomarkörerna för Alzheimers sjukdom (Li-FosTau, Li-Tau, Li-BAm42) ändrades från och med 1.4.2022. Anledningen till förändringen var uppdateringen av Roche Elecsys ECLIA mätmetoden och nya preanalytiska rekommendationer.

Sarstedt CSF false bottom -rör 2.5 ml (75 × 13 mm), polypropylen, REF 63.614.625.

Lumbalpunktion 2.5 ml tas direkt i röret till markeringslinjen.

2.5 ml prov krävs oavsett om ni begär analysen av en spårsubstans eller en kombination av flera.

Om provet skickas i ett fel rör eller volymen är mindre än 2.0 ml, mäts endast Tau och FosTau. Anledningen till detta är att rörstorlek och provvolym påverkar BAm42-resultaten.

Prover behöver inte centrifugeras och får inte hälls över i ett nytt rör. Provet förvaras i kylskåp och skickas vid rumstemperatur inom 24 timmar av provtagning. Vid längre förvaringstider förvaras och skickas provet vid +4°C (max 5 dagar) eller fryst minst -20°C (max 6 månader).

Förändringen av provrör inverkar inte på Li-FosTau, Li-Tau eller Li-BAm42 gränsvärdena.


Referensvärden

Referensvärden från och med 21.11.2023:

4809 Li-FosTau: Normalt under 21 pg/ml, gränsvärden 21–26 pg/ml, patologiskt över 26 pg/ml

4810 Li-Tau: Normalt under 230 pg/ml, gränsvärden 230–275 pg/ml, patologiskt över 275 pg/ml

4811 Li-BAm42: Normalt över 845 pg/ml, gränsvärden 715–845 pg/ml, patologiskt under 715 pg/ml


Ytterligare information ges av:

Sanna-Kaisa Herukka, PhD
University of Eastern Finland
Institute of Clinical Medicine – Neurology
P.O. Box 1627
FI-70211 Kuopio, Finland
sanna-kaisa.herukka(at)uef.fi
tel. +358 40 548 6247


Ytterligare information om ämnet:

Jack et al. NIA-AA Research Framework: Toward a biological definition of Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement. 14:535, 2018


Uppdaterat 21.11.2023