Courses

Courses in English

Journal Club in Biosphere-Atmosphere interactions (JCBA)  (3710469, 1-4 ects)

  • Continuous

Stable Isotopes in Environmental Research (SIER) (3710455, 5 ects)

  • Autumn; odd years
  • Next time: Fall 2021

Bioprocesses in Removal of Environmental Contaminants (BREP) (3710451, 3 ects)

  • Autumn; odd years
  • Next time in autumn 2021

Biogeochemistry (3710419, 6 ects)

  • Spring; odd years
  • Next time in spring 2021

Methods in microbial biogeochemistry (3710468, 5 ects)

  • Spring; odd years; field and lab course
  • Next time in spring 2021

Soil ecology (SE) (3710432, 6 ects)

  • Spring; even years
  • Next time in spring 2022

Methods in soil ecology (3710433, 5 ects)

  • Spring; even years; field and lab course
  • Next time in spring 2022

Carbon dynamics of forest soils (CDF) (3513125, 3 ects)

  • Autumn; odd years; field course
  • Next time in autumn 2021

Courses in Finnish

Ekologian perusteet ja ekosysteemien toiminta: A ekologia ja B Ekosysteemit (3710122, 4 op )

  • A- ja B-osa järjestetään peräkkäin ja osista lasketaan keskiarvo koko kurssin arvosanaksi.
  • Vuosittain tammi-maaliskuussa

Maaperä ja ekosysteemit (3710249, 5 op)

  • Kevät (toukokuu) parillisina vuosina