Academic dissertations

Doctoral theses

2023

Saarela Taija / The effect of catchment characteristics on the dynamics of dissolved organic matter and greenhouse gases in northern freshwater ecosystems

Link to the publication: https://erepo.uef.fi/handle/123456789/29527

2020

Bhattarai Hem Raj / Understanding the production of nitrous acid (HONO) from boreal agricultural eco-systems

Link to the publication: https://erepo.uef.fi/handle/123456789/23862

2018

Lind Saara / Atmospheric impacts of perennial crop cultivation as biomass and energy sources

Link to the publication: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2981-5/urn_isbn_978-952-61-2981-5.pdf

Voigt Carolina / Effects of climate warming and permafrost thaw on greenhouse gas dynamics in subarctic ecosystems

Link to the publication: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2721-7/urn_isbn_978-952-61-2721-7.pdf

2017

Gil Lugo Jenie A. / Micorbial processes responsible for the high N2O emissions from sub-arctic permafrost peatlands and tropical soils as determined by stable isotope approaches

Link to the publication: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2693-7/urn_isbn_978-952-61-2693-7.pdf

2016

Liimatainen Maarit / Factors controlling nitrous oxide emissions from drained peat soils – effects of wood ash fertilization

Link to the publication: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2360-8/urn_isbn_978-952-61-2360-8.pdf

2015

Hyvönen Niina / Atmospheric impact of bioenergy based on reed canary grass cultivation on organic soil

Link to the publication: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1958-8/urn_isbn_978-952-61-1958-8.pdf

2014

Marushchak Maija/ Carbon dioxide, methane, and nitrous oxide balance of subarctic tundra from plot to regional scales

Link to the publication: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1352-4/urn_isbn_978-952-61-1352-4.pdf

Tavi Niina/ Soil carbon cycling and microbial dynamics in boreal organic soil cultivated with a perennial crop

Link to the publication: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1527-6/urn_isbn_978-952-61-1527-6.pdf

2012

Mörsky Sami/ Long-term effects of elevated ozone and UV-B radiation on vegetation and methane dynamics in northern peatland ecosystems

Link to the publication: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0833-9/urn_isbn_978-952-61-0833-9.pdf

Siljanen Henri/ Activity and diversity of methanotrophs in a littoral wetland of an eutrophic boreal freshwater lake

Link to the publication: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0677-9/urn_isbn_978-952-61-0677-9.pdf

2008

Silvennoinen Hanna/Nitrogen and greenhouse gas dynamics in rivers and estuaries of the Bothnian Bay( Northern Baltic sea)

Lohila Annalea/ Carbon dioxide exchange on cultivated and afforested boreal peatlands

2007

Koponen Hannu/ Production of nitrous oxide (N2O) and nitric oxide (NO) in boreal agricultural soils at low temperature

Kettunen Riitta / N2O, CH4 and CO2 fluxes from agricultural organic and mineral soils grown with Phleum pratense and mixed Trifolium pratense/P. pratense under elevated CO2 concentration, University of Joensuu

2005

Larmola Tuula/ Carbon gas exchange in the littoral zone of boreal lakes, University of Joensuu

2004

Juutinen Sari/ Methane fluxes and their environmental controls in the littoral zone of boreal lakes, University of Joensuu

2003

Heikkinen Juha/ Carbon balance of the arctic wetlands in Europe

Saari Anne/ Methane oxidation in forest soils as affected by environmental changes

Niemi Riikka/ Peatland vegetation and carbon gas dynamics under increasing UV-B radiation and ozone concentration

Nykänen Hannu/ Sensitivity of CH4 and N2O dynamics in boreal peatlands to anthropogenic and global changes

Maljanen Marja/ Greenhouse gas dynamics of farmed or forested organic soils in Finland

2002

Liikanen Anu/ Greenhouse gas and nutrient dynamics in lake sediment and water column in changing environment

1999

Iivanainen Eila/Mycobacteria in boreal soil and water environments

1998

Regina Kristiina/ Microbial production of nitrous oxide and nitric oxide in boreal peatlands

1996

Aarnio Tuula/ Organic matter mineralization and movement of nutrients in coniferous forest soils as affected by fast- and slow-releasing fertilizers, University of Helsinki

Master’s theses

2018

Jussi Ronkainen / Population structure of ammonia oxidizing microbes and their role in the production of nitrous oxide in arctic peatlands

2017

Glaze Tom / The role of nitrification in nitrous acid emissions (HONO) from acidic peatland forest soil

Rajasakaren Sankari / Fate of nitrous oxide (N2O) in Finnish boreal forest and peatland soils

Saarela Taija / Methane oxidation in a stratified boreal lake Kuivajärvi

2015

Rouhiainen Magdaleena/ Greenhouse gas emissions from thermokarst lake walls in Russian permafrost peatlands

Isaac Adesanoye/ Characterization of microbial communities in profiles of lake sediment and peat samples using phospholipid fatty acids

Rasheed Muhammad Usman/ Effects of warming, ozone exposure and nitrogen addition on soil microbial profiles in rhizosphere area of Scots pine (Pinus sylvesteris) seedlings

2014

Bhattarai Hem Raj/ Relationship between nitrification and HONO production in acidic boreal soils with focus on ammonia oxidizing microbes

Nartey Joshua/ Nitrous  oxide  consuming  bacteria  in  soils:  genetic characterization through enrichment

Sulassaari Sirkka/ Typpilannoituksen vaikutus orgaanisen maan HONO-, NO- ja N20-tuottoon: koorikoe

2013

Jokinen Simo/ Analyzing stable isotope signatures of inorganic nitrogen forms: a method comparison (Epäorgaanisten typpimuotojen stabiili-isotooppien analyysi: kahden menetelmän vertailu)

Bate Shadrack/ Nitrogen cycling rates on mineral and organic agricultural soils over the growing season – effects of crop species and soil type

2011

Kuitunen Elina/ valumaveden mukana kulkeutuvan metaanin dynamiikka ja sen merkitys pohjoisen aapasuon hiilitaseessa (The dynamics of methane in stream water and its contribution to the carbon balance of a northern boreal aapa mire

2010

Lokko Kwaku/ Dynamics of carbon flow through microbial communities in bio-energy cultivations as revealed by 13C-PLFA analysis

Mpamah Promise/ Fate of radionuclide 14C in soil-plant-atmosphere continuum: a laboratory study with crop and tree species

Pitkämäki Antti/ Nitrous oxide emissions from different tundra soils and associated nitrogen transformation rates

2009

Lind Saara/ Methane fluxes during a snow-free season in Russian tundra

2008

Andersén Heini/ Lumipeitteen vaikutus maatalousmaiden dityppioksidi- ja typpimonoksidipäästöihin (The effect of snow cover on the nitrous oxide and nitric oxide emissions from agricultural soils)

Räty Sanna/ Suon pinnanmuotojen, vesipinnan ja kasvillisuuden vaikutukset CO2– ja CH4-virtoihin; mikrokosmoskoe altistuskammioissa (The effect of peatland topography, water table level and vegetation to fluxes of CO2 and CH4; an experiment with microcosms in growth chambers

Liimatainen Maarit/ Methane oxidation and stable carbon isotope techniques for determining methane dynamics in a littoral meadow (Metaanin hapetus ja hiilen stabiili-isotooppitekniikat järvenrantakosteikon metaanidynamiikan määrityksessä)

Vauhkala Sari/ Laidunmaan N2O-tuotto eri lämpötiloissa ja maan mikrobipopulaatioiden vertailu eri vuodenaikoina

Martikainen Kati/ Vedenpinnan vaihtelun ja typpikuorman vaikutus järvenrantakosteikon metaanidynamiikkaan

Pahkala Elina/ Maa- ja juurihengitys peltomaassa: ympäristövasteet sekä kasvilajin ja maatyypin merkitys (Soil and root respiration in agricultural soils: environmental responses and the effect of plant and soil type)

2007

Karvo Anna/ Boreaalisen merenrantakosteikon metaanipäästöt

Kohonen Anna-Riikka/ Lumipeitteen vaikutus maatalousmaan dityppioksidipäästöihin (The impact of snow cover on the nitrous oxide emissions of agricultural land)

2006

Kontinaho Nina/ Metaanin tuotto- ja hapetuspotentiaalit UV- ja otsonialtistetuissa suoekosysteemeissä (Methane production and oxidation potentials in UV and ozone exposed peatland ecosystems)

Welti Nina/ Methane flux dynamics and isotope characteristics in the littoral zone of a boreal lake

Repo Maija/ Methane fluxes from middle taiga and forest tundra peatland areas in Western Siberia (Keskitaigalla ja metsätundralla Länsi-Siperiassa sijaitsevien suoalueiden metaanipäästöt)

Pekkarinen Niina/ Ruokohelven viljelyn aiheuttamat muutokset maan mikrobiologisiin prosesseihin käytöstä poistuneella turvetuotantoalueella (Changes in soil microbial processes induced by cultivation of reed canary grass on a abandoned peat harvesting area)

Suni Hennariikka/ Nitraatin poistuminen ja dityppioksidivirrat Perämereen laskevien jokien ja jokisuistojen sedimenteissä (Nitrate removal and nitrous oxide fluxes in the river and estuary sediments of the Bothnian Bay)

2004

Haapala Jaana/ Laidunmaan N2O- ja CH4-dynamiikka

Martikkala Mika/ Laidunmaan dityppioksidi- ja typpimonoksidipäästöt syksyllä

Torssonen Jouni / Typen dynamiikka ja virrat Temmesjoen jokisedimentissä (Nitrogen dynamics in sediments of river Temmesjoki)

2003

Jaakkola Tuula/ Jäätymisen ja sulamisen aiheuttamat muutokset maan mikrobiyhteisön aktiivisuuteen

Mörsky Sami/ Metaanin ja dityppioksidin dynamiikka metsitetyissä turvepelloissa

Tiilikainen Karoliina/ Subarktisen palsasuon metaanipäästöt

Tiiva Päivi/ Suon metaanipäästö otsonialtistuksessa avokentällä – vasteet ja tupasvillan merkitys (Peatland methane emission in open field ozone exposure –responses and the significance of Eriophorum vaginatum)

Valli Kaisa/ Metaanin dynamiikka dimiktisen Kevättömän ja meromiktisen Mekkojärven vesirungoissa ja sedimenteissä

2002

Huovinen Anne/ Ilmastoinnin tehokkuuden vaikutus kananlannan kompostoinnin CO2-, CH4– ja N2O-dynamiikkaan (Effect of aeration efficiency on CO2, CH4 and N2O dynamics during composting of chicken manure)

Ruokojärvi Arja/ Biotechnological purification of dimethyl sulfide, methanethiol and hydrogen sulfide containing waste gases (licentiate thesis)

Impiö Miia/ Otsonialtistuksen vaikutus erilaisten kasvillisuuspintojen hiilidioksidi- ja metaanivirtoihin suomikrokosmoksissa

Silvennoinen Hanna/ Lämpötilan vaikutus orgaanisen peltomaan denitrifikaatioon (Denitrification in organic agricultural soil as affected by temperature)

2000

Flöjt Laura/ Ravinteiden vaikutus järvisedimenttien metaanin tuottoon

Keinänen Minna/ Fosfolipidien rasvahapot ja lipopolysakkaridien hydroksihapot talousveden ja biofilmien mikrobistojen karakterisoinnissa

Koponen Hannu/ Erityyppisten maatalousmaiden dityppioksidin tuotto alhaisissa lämpötiloissa (nitrous oxide emissions from four different agricultural soils during freezing and thawing)

Pirinen Leena/ Varjostuksen vaikutus palsasuon hiilidioksidivirtoihin

1999

Murtoniemi Timo/ Metaanin tuotto rehevöityneen järven sedimentissä

Niemi Riikka/ Ympäristötekijöiden vaiktukset metsämaan metaaninhapettajien aktiivisuuteen

Mäntynen Kaisa/ Neljän järven ulappa-alueen avovesiajan metaanipäästöt

1997

Liikanen Anu/ Orgaanisten maatalousmaiden dityppioksidin tuotto

Lohila Annalea/ Metaanin tuotto ja hapetus minerotrofisella luonnontilaisella ja ojitetulla suolla

1996

Huttunen Jari/ Suunnitellun Vuotoksen tekojärven alueen soiden kasvihuonekaasupäästöt

Reittu Arja/ Styreenin mikrobiologinen hajoaminen

Saari Anne/ Metaanin hapettuminen suomalaisissa ja hollantilaisissa metsämaissa

1993

Lång Kristiina/ Dityppioksidin ja typpimonoksidin muodostuminen turvemaassa

1991

Nykänen Hannu/ Erityyppisten typpilannoitteiden ja selkärangattomien maaperäeläinten vaikutus maaperän mikrobibiomassoihin ja mikrobiologiseen aktiivisuuteen

Bachelor’s theses

2017

Nykamb Mona / Ikirouta-alueiden jedomasedimentit kasvihuonekaasujen lähteenä

2015

Hynynen Jenna/ Kultakaivosten päästöt vesistöihin ja näiden ympäristövaikutukset Suomessa

Saarela Taija / Kosteuden vaikutus maaperän HONO-, NO- ja N2O-päästöihin

Martikainen Jessica/ Ilmakehän mikrobien dityppioksidin kulutus (Nitrous oxide consumption by atmospheric microbes)

Antikainen Sanna / Maankäytön vaikutus turvemaan N2O-päästöön (ojitettu – ojittamaton – viljelty) (The effects of land use on the emission of N2O from undisturbed peatland, drained uncultivated peatland and hayfield on drained peatland)

Nykänen Juho/ Variation of N2O emissions in drained boreal peat soils under different land-use (Dityppioksidipäästöjen vaihtelu ojitetuissa boreaalisissa turvemaissa eri maankäyttötavoilla)

2013

Jokinen Simo/ Partitioning sources of respiration with a 14C-approach in Arctic ecosystems (Maaperän respiraatiolähteiden erottelu hiili-14-menetelmällä arktisista ekosysteemeistä)

2012

Kutvonen Juho/Nurmimaan dityppioksidipäästöt kasvukauden alussa

2008

Kovanen Sara/ Trooppisten kuivattujen soiden kanavien metaani ja dityppioksidipäästöjen alustava selvitys

Hämäläinen Riikka/ N2O:n ja NO:n tuotto nurmea kasvavasta multamaasta – kosteuden ja lämpötilan vaikutus päästöihin

Penttilä Terhi/  Stable isotopes and physical discrimination: determination of methane (δ13C ) from water (Stabiili-isotoopit ja fysikaalinen diskriminaatio: metaanin δ13C määritys vedestä)

2006

Lind Saara/ Effects of fertilization and liming on carbon dynamics in reed canary grass cultivation on peatland