Hankkeelle on merkittävä tarve, koska Pohjois-Savon alueen yritykset tarvitsevat uutta osaamista älykkäiden digitaalisten palveluiden rakentamiseen, hyödyntämiseen ja ylläpitämiseen sekä kriittisen infrastruktuurin säilyttämiseen tietoturvallisena. DAIM-hanke tehostaa palvelutuotannon hallintaa edistämällä digitaalista palvelupyyntöjen käsittelyä, lisäämällä digitaalisten yhteistyöalustojen käyttöä ja vähentämällä manuaalista asiakaspalvelutyötä älykkään automaation ja tekoälyn kautta. Lisäksi hanke kasvattaa osaamista digitaalisen identiteetinhallinnan ja tieto- ja kyberturvan huomioimiseksi koko palvelutuotannon elinkaaren aikana tukien näin EU:n digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaa (Digital Education Action Plan). Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää palveluyrityksissä laajasti ja toimialariippumattomasti.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat:

TP1) Digitaalinen Palvelutuotannonhallinta (DOM) -toimintamallin rakentaminen;
TP2) Digitaalisen palvelutuotannon osaamisen lisääminen;
TP3) Digitaalisen palvelutuotannon ja tekoälyn osaamistason mittaus Pohjois-Savon alueella;
TP4) DAIM-työpajat ja palvelutuotannon verkosto; ja TP5) Tulosten levittäminen ja hyödyntäminen sisältäen hankeviestinnän ja tiedottamisen, 4 hankeseminaarin järjestämisen sekä
DAIM-hankeraporttien julkaisemisen.

Hankkeessa on mukana mikro&PK-palveluyrityksiä eri toimialoilta (markkinointi, mainostoimistopalvelut, suun terveydenhoito, ICT, Fintech, konsultointi): Lisäksi hankkeessa on mukana veturiyrityksinä Pohjois-Savon kriittisestä infrastruktuurista vastaavia yrityksiä. Hanke tekee yhteistyötä DigiCenter Pohjois-Savon, BusinessCenterin, Savon Yrittäjien YOM2-hankkeen sekä Kuopion kaupungin Living Lab -hankkeen kanssa digitalisaation kehittämiseksi Pohjois-Savossa.

DAIM-hankkeen kohderyhmässä ovat:

– Pohjois-Savossa toimivien mikro- ja PK-yritysten palvelutuotantoasiantuntijat kuten asiakaspalvelu- ja palvelupistetyöntekijät
– Yrittäjät, joiden tehtävänä on kehittää yrityksensä palvelutuotantoa digitaalisemmaksi
– Palveluorganisaatioiden tuotantoprosessien kehittäjät, joiden kehittämisalueisiin kuuluvat tietoturva, tietosuoja ja identiteetinhallinta
– Pohjois-Savon alueen palveluyritysten johto ja esimiehet
– Palvelutuotannon prosessivastaavat ja projektipäälliköt
– Palveluorganisaatioiden laadunhallinnasta vastaavat henkilöt
– Sovellusvastaavat
– Sovellusasiantuntijat