Tutkimusalat: palamisprosessit & kestävän kehityksen mukaiset materiaalit

TEM image

Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan (FINE) laboratorion kaksi päätutkimusaluetta ovat palamisprosessit ja materiaaliteknologia. Palamisprosessien tutkimuksessa kohteena ovat palamiseen ja korkean lämpötilan prosesseihin liittyvä pienhiukkasten muodostuminen, kemialliset reaktiot ja ikääntyminen. Materiaaliteknologian tutkimukseen kuuluu esimerkiksi kestävän kehityksen mukaisten materiaalien ja nanomateriaalien synteesi ja muokkaus lääketieteen ja energiatekniikan sovelluksiin, ja jäteveden puhdistukseen. Tutkimusaloille yhteisiä kohteita ovat mittaus- ja analyysitekniikoiden kehittäminen, virtausmallinnus sekä pienhiukkasten terveysvaikutukset.