Opetus

Opetus

FINE laboratorion opetuksen yhteyshenkilö on Jarkko Tissari (jarkko.tissari (at)uef.fi)

Kurssit

3710110 Fysiikkaa ympäristötieteilijöille 1 (syksy 2020, joka vuosi)

3710111 Fysiikkaa ympäristötieteilijöille 2 (kevät 2020, joka vuosi)

3710230 Ilmanlaatu, ilmasto ja terveys (kevät 2020, joka vuosi)

3710235 Energiantuotannon ja teollisuuden päästöt (kevät 2021, joka toinen vuosi)

3710221 Aerosolitiede (kevät 2021, joka toinen vuosi)

3710482 Combustion, Emissions and Control Technologies (kevät 2020, joka toinen vuosi)

3710472 Air pollution practicals (kevät 2020, joka toinen vuosi)

Opinnäytetyöt (LuK ja FM)

Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratoriossa tarjolla olevat opinnäytetöiden aiheet (päivitetty 20.12.2019). Tarvittaessa ota yhteyttä aiheen kohdalla kerrottuun yhteyshenkilöön sähköpostilla osoitteella etunimi.sukunimi@uef.fi.

Puun pienpolttoon liittyvät aiheet

Orgaanisen ja epäorgaanisen hiilen analyysi puun polton päästöistä, LuK/FM (yhteyshenkilö Jarkko Tissari)

Polttopuun kuoren ja runkopuun kemiallinen koostumus: vaikutus pienhiukkaspäästöihin. LuK(yhteyshenkilö Jarkko Tissari)

Puun pienpoltosta syntyvissä hiukkasissa olevat PAH-yhdisteet ja niiden terveysvaikutukset. LuK/FM (yhteyshenkilö Jarkko Tissari)

Sekundääristen aerosolien muodostuminen puun pienpolton päästöistä. LuK/FM (yhteyshenkilö Olli Sippula)

Puun pienpolttolaitteiden ohjausjärjestelmät. LuK (yhteyshenkilö Jarkko Tissari)

Puun pienpolttolaitteiden puhdistusjärjestelmät. LuK (yhteyshenkilön Jarkko Tissari)

Syanidiyhdisteiden päästöt puun pienpoltosta. LuK/FM (yhteyshenkilö Olli Sippula)

Nanoteknologiaan liittyvät aiheet

Johtavien polymeerien tuotto kaasufaasissa. LuK (yhteyshenkilö Tommi Karhunen)

Aerosolien mittaustekniikkaan ja analytiikkaan liittyvät aiheet

In-situ elektorimikroskopianäytteenotto tulipesästä. LuK (yhteyshenkilö Jarkko Tissari)

Hiilen nanorakenteet ja niiden muodostuminen. LuK/FM (yhteyshenkilö Anna Lähde)

Inter-relations between different aerosol particle diameters (sizes). LuK (yhteyshenkilö Jani Leskinen)

Particle density as a particle property. LuK/FM (yhteyshenkilö Jani Leskinen)

Comparison of measurement methods of black carbon and brown carbon aerosols. LuK/FM (yhteyshenkilö Olli Sippula).