Pienpolttosimulaattori (SIMO)

SIMO Residential Wood Combustion Simulator

Pienpolttosimulaattori (SIMO) on ainutlaatuinen konsepti tutkia puun pienpolttolaitteiden päästöjä, energiatehokkuutta ja toimintaa osana pientaloa.

Simulaattorilla vauhditetaan tulisijojen kehitystyötä ja edistetään puun käyttöä uusiutuvana energialähteenä päästöt halliten.

Suomalainen nauttii arjen pienistä hetkistä takkatulen loimutessa ja puukiukaan löylyissä. Suomessa puun pienpoltto on kuitenkin suurin päästölähde pienhiukkasille, jotka ovat ihmisten terveydelle haitallisia. Lisäksi tulisijojen aiheuttamat nokipäästöt ovat pohjoisilla alueilla erityisen haitallisia ilmaston lämpenemisen kannalta. Tehdasvalmisteisille takoille ja kamiinoille on tulossa Euroopan laajuiset päästömääräykset vuoden 2022 alussa. Kiukaille määräyksiä ei ole suunnitteilla.

SIMO sauna
SIMO pienpolttosimulaattori

Pienpolttosimulaattorin avulla luodaan yhteyksiä tutkimustoiminnan ja pk-yritysten innovaatio- ja kehitystoiminnan välille. Toiminnan perustana on 2017 merikontteihin rakennettu aito tulisijojen testausympäristö. Kontteihin on asennettu pientalon ilmanvaihtoa vastaava koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä sekä monipuoliset, laajat ja tieteellisesti pätevät mittaus- ja näytteenottolaitteistot. Pienpolttosimulaattori mahdollistaa yrityksille uusien ideoiden testauksen ja antaa tukea tuotekehityksen eri vaiheisiin. Monikäyttöisissä tiloissa tehdään lisäksi tutkimus- ja koulutustoimintaa, jonka ohella simulaattori on ollut esillä erilaisissa tapahtumissa laajemmalle yleisölle. Yksikkö on siirrettävissä yritysten tiloihin tai tutkimuslaitoksiin muualle maailmaan.

Testauksia tehdään korvausta vastaan tutkimustoiminnan ohessa tai osana tutkimusprojekteja. Alla lisätietoa.

Yhteydenotot:

SIMO-esittely tieteen päivillä

Itä-Suomen yliopisto, ympäristö- ja biotieteiden laitos, Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorio, puun pienpolttotiimi

Tutkimusjohtaja Jarkko Tissari, FT, Dos., jarkko.tissari(at)uef.fi

EU logo
EU logo

Simulaattori on rakennettu EAKR-kehitys- ja investointihankkeiden A72189 ja A72192 tuella (linkki projektien sivulle).

Lisätietoa

Esittelymateriaaleja

Artikkeleita ja esityksiä

Tutkimushankkeet

Puunpoltto-ohjeita