KIUAS-2

Kiukaiden ympäristövaikutusten vähentäminen (KIUAS-2)

Kesto: 1.6.2019-31.12.2023

Hankkeessa mukana: Harvia Finland Oy, Narvi Oy, Teuvan Keitintehdas Oy, Misa Oy, Muko Oy, Premec Oy, IKI-Kiuas Oy, Metallitekniikka Hannu Laajala, Sosiaali- ja terveysministeriö, Ympäristöministeriö, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Helsingin kaupunki, Kuopion kaupunki, Turun kaupunki, Tampereen kaupunki, Lahden kaupunki, Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Suomen omakotiliitto

KIUAS2-hankkeessa jatketaan kiukaiden parissa aloitettua työtä keskittyen kiukaiden kehittämiseen, koulutukseen ja KIUAS–hankkeessa ehdotetun vapaaehtoisen ympäristömerkinnän kriteeristön arviointiin ja tarvittaessa edelleen kehittämiseen ja mahdolliseen käyttöönottoon. Hankkeella toimeenpannaan kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 ehdotuksia.

Hankkeen tavoitteina ovat

  • tuottaa mittaustietoa, jonka pohjalta kiuasmalleja on yksilöllisesti mahdollista kehittää aiempaa vähäpäästöisemmiksi ja hyötysuhteeltaan tehokkaammiksi
  • tuottaa tietoa hyvistä polttotavoista ja käyttäjien mahdollisuuksista vaikuttaa päästöihin
  • selvittää puukiukaiden tuottamien hiukkasten pitoisuuksia sisäilmassa ja ottaa tämä huomioon kiukaiden kehitystyössä
  • selvittää kiukaiden päästöjen vähentämiseen vaikuttavia tekijöitä ja uusien halpojen puhdistinratkaisujen käyttöä kiukaissa erikseen rakennettavan tutkimuskiukaan avulla
  • tuottaa aineistoa kiukaiden standardisointia ja muita kehityshankkeita tukeviin tarpeisiin
  • tehostaa puun pienpolton päästöihin liittyvää viestintää kuluttajille ja uusimman päästötiedon siirtoa kuntien ja viranomaisten käyttöön
  • ottaa käyttöön ympäristömerkintä kiukaille siten, että kuluttajien olisi mahdollista valita vähäpäästöinen kiuas

Lisätietoja: Doc. Jarkko Tissari, tel. +358 40 355 3237, jarkko.tissari(at)uef.fi