Teaching

Teaching

Contact person: Jarkko Tissari (jarkko.tissari(at)uef.fi)

Courses

3710110 Fysiikkaa ympäristötieteilijöille 1 (autumn 2020, alternate years)

3710111 Fysiikkaa ympäristötieteilijöille 2 (spring 2021, every year)

3710230 Ilmanlaatu, ilmasto ja terveys (spring 2021, every year)

3710235 Energiantuotannon ja teollisuuden päästöt (spring 2021, alternate years)

3710221 Aerosolitiede (spring 2021, alternate years)

3710482 Combustion, Emissions and Control Technologies (spring 2022, alternate years)

3710472 Air pollution practicals (spring 2021, every year)

Bachelor and master theses

Subjects of theses in FINE laboratory (updated 22.12.2020). If you are interested, please contact to the contact person of the subject (email firstname.surename@uef.fi).

Topics related to small-scale wood combustion

Orgaanisen ja epäorgaanisen hiilen analyysi puun polton päästöistä, BSc/MSc (contact person Jarkko Tissari)

Polttopuun kuoren ja runkopuun kemiallinen koostumus: vaikutus pienhiukkaspäästöihin. BSc (contact person Jarkko Tissari)

Puun pienpoltosta syntyvissä hiukkasissa olevat PAH-yhdisteet ja niiden terveysvaikutukset. BSc/MSc (contact person Jarkko Tissari)

Sekundääristen aerosolien muodostuminen puun pienpolton päästöistä. BSc/MSc (contact person Olli Sippula)

Puun pienpolttolaitteiden ohjausjärjestelmät. BSc (contact person Jarkko Tissari)

Puun pienpolttolaitteiden puhdistusjärjestelmät. BSc (contact person Jarkko Tissari)

Syanidiyhdisteiden päästöt puun pienpoltosta. BSc/MSc (contact person Olli Sippula)

Topics related to nanotechnology

Johtavien polymeerien tuotto kaasufaasissa. BSc (contact person Tommi Karhunen)

Topics related to aerosol measurement technology

In-situ elektorimikroskopianäytteenotto tulipesästä. BSc (contact person Jarkko Tissari)

Hiilen nanorakenteet ja niiden muodostuminen. BSc/MSc (contact person Anna Lähde)

Inter-relations between different aerosol particle diameters (sizes). BSc (contact person Jani Leskinen)

Particle density as a particle property. BSc/MSc (contact person Jani Leskinen)

Comparison of measurement methods of black carbon and brown carbon aerosols. BSc/MSc (contact person Olli Sippula).