Geenidiagnostiikka

Itä-Suomen Genomikeskuksen Sisätautien Geenidiagnostiikkalaboratorion Monogeenisten sairauksien ja farmakogenomiikan Geenidiagnostiikkapalvelu loppuu 1.1.2024 alkaen. Emme ota näytteitä vastaan enää tämän ajankohdan jälkeen.
Mikäli sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä laboratorioon sähköpostitse genediagnostics@uef.fi.

Geenidiagnostiikkaa Itä-Suomen Genomikeskuksessa

Itä-Suomen Genomikeskuksen Sisätautien Geenidiagnostiikkalaboratorio tekee geenidiagnostiikkaa suomalaisiin harvinaisiin monogeenisiin sairauksiin sekä farmakogenomiikkaa eri lääkehoitojen tehon ja sivuvaikutusten arvioimiseksi. Käytettävissämme on modernit laitteistot näytteiden sekvensointiin ja tulosten analysointiin.
Asiakaspalaute on tervetullutta, jotta voimme yhdessä kehittää toimintaa entistäkin sujuvammaksi ja joustavammaksi. Kysy myös mahdollisuutta räätälöidyn geenipaneelin/yksittäisen geenin tutkimukselle.

Laadunhallinta

Geenidiagnostiikkalaboratorio on 16.3.2018 alkaen FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO 15189:2013. Laboratorion akkreditointitunnus on T321.
Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä FINASn verkkosivuilla verkkosivuilla.

Keskeisiä tekijöitä laadunhallintajärjestelmässämme ovat henkilöstö, tilat ja laitteet, menetelmät, dokumentaatio sekä asiakastarpeiden huomioon ottaminen. Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Ajankohtaista

Itä-Suomen Genomikeskuksen Sisätautien Geenidiagnostiikkalaboratorion Monogeenisten sairauksien ja farmakogenomiikan Geenidiagnostiikkapalvelu loppuu 1.1.2024 alkaen. Emme ota näytteitä vastaan enää tämän ajankohdan jälkeen.
Mikäli sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä laboratorioon sähköpostitse genediagnostics@uef.fi.