Uutisia

Uutisia

2022
Väitös 18.2.2022, Kuopion kampus
Lääketieteen lisensiaatti Elisa Neuvosen väitöskirja The role of psychosocial factors in dementia prevention – From observational studies to a multidomain prevention trial (Psykososiaaliset tekijät dementian ehkäisyssä – Havainnoivista tutkimuksista monitekijäiseen interventioon) tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimi professori Esa Jämsen Helsingin yliopistosta ja kustoksena apulaisprofessori Alina Solomon Itä-Suomen yliopistosta.
2021
Tutkimusryhmän johtaja, dosentti Eino Solje Itä-Suomen yliopistosta on saanut Vuoden nuori kliininen tutkija -palkinnon. Valinta julkistettiin Nuori Lääkäri-päivillä 22. lokakuuta. Solje on arvostettu ja kansainvälisesti verkostoitunut otsalohkodementian tutkija.
Linkki tiedotteeseen on tässä.
Väitös 1.10. klo 12: Lääketieteen lisensiaatti Juha Onatsun väitöskirja Inflammatory, Neuroaxonal  and Imaging Biomarkers in Acute Ischemic Stroke tarkastettiin terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimi dosentti Tiina Sairanen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Pekka Jäkälä Itä-Suomen yliopistosta.
FinnGen-​tutkimuksen osallistujille jatkotutkimuksia Alzheimer-​osahankkeessa
Itä-Suomessa alkaa ensimmäinen FinnGen-tutkimuksen osahanke, jossa osallistujia kutsutaan paikan päälle tarkempiin jatkotutkimuksiin. Hankkeessa selvitetään Alzheimerin taudin ja lievempien muistihäiriöiden etenemisen tutkimiseen soveltuvia menetelmiä. Tavoitteena on parantaa Alzheimerin taudin varhaisvaiheen diagnostiikkaa ja lisätä ymmärrystä Alzheimerin taudin biologisista syntymekanismeista.
Palkittu tutkimus: Epilepsiadiagnoosin viivästyminen voi huonontaa ennustetta
Lääketieteen lisensiaatti Laura Parviainen palkittiin maailman epilepsiakongressissa artikkelistaan, jossa selvitettiin, miten epilepsian diagnoosin viivästyminen vaikuttaa potilaan ennusteeseen.
Väitös 18.6. klo 12: Psykologian maisteri Toni Saaren väitöskirja Neuropsychiatric symptoms in Alzheimer’s disease: measurement, follow-up and associations with daily living tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimi Eero Vuoksimaa Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Taina Hintsa Itä-Suomen yliopistosta.
Uusi algoritmi muistisairauksien diagnostiikkaan
Itä-Suomen yliopiston tutkijat kehittivät yhteistyössä kansainvälisten huippututkijoiden kanssa diagnostisen algoritmin muistisairauksien diagnostiikkaan. Diagnostinen algoritmi pohjautuu uusiin verestä ja aivo-selkäydinnestenäytteestä määritettäviin herkkiin biomarkkerimittauksiin, joiden avulla voidaan tulevaisuudessa asettaa oikea diagnoosi jo taudin varhaisvaiheessa.
2020
Professori Miia Kivipellolle merkittävä kansainvälinen Ryman-​palkinto
Professori Miia Kivipelto on saanut vuoden 2020 Ryman-palkinnon tunnustukseksi tutkimustyöstään.  Kivipelto on tehnyt yli 20 vuoden ajan uraauurtavaa tutkimustyötä muistihäiriöiden, Alzheimerin taudin ja dementian ehkäisyn, diagnostiikan ja hoidon kehittämiseksi.

11.12.2020: Väitös – virtuaalisesti verkossa
Lääketieteen lisensiaatti Antti Cajanuksen väitöskirja Diagnostic Brain Imaging and Blood Biomarkers for Early Frontotemporal Lobar Degeneration tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimi professori Juha Rinne Turun yliopistosta ja kustoksena oli professori Anne Remes Oulun yliopistosta. Linkki väitöskirjaan: Antti Cajanus: Diagnostic Brain Imaging and Blood Biomarkers for Early Frontotemporal Lobar Degeneration
23.10.12:00: Väitös – virtuaalisesti verkossa
Filosofian maisteri Anna Rosenbergin väitöskirja Dementia prevention in at-risk individuals: Focus on selection and engagement of target populations tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimi professori John O’Brien Cambridgen yliopistosta ja kustoksena professori Miia Kivipelto Itä-Suomen yliopistosta ja Karoliinisesta instituutista.
Linkki väitöskirjaan: Rosenberg, Anna: Dementia prevention in at-risk individuals: Focus on selection and engagement of target populations
Eino Solje Itä-Suomen yliopistosta valittiin kansainväliseen nobelistitapaamiseen
Tutkimusryhmän johtaja, lääketieteen tohtori Eino Solje Itä-Suomen yliopistosta on valittu mukaan perinteikkääseen Lindaun nobelistitapaamiseen. Saksassa vuosittain järjestettävän tapahtuman tarkoituksena on tarjota mahdollisuus Nobel-palkittujen tutkijoiden, eturivin nuorten tutkijoiden ja eri tieteenalojen väliseen vuorovaikutukseen.”
31.7.2020 Väitöstilaisuus – virtuaalisesti verkossa
Master of Public Health Ruth Stephenin väitöskirja The Finnish Geriatric Intervention Study to prevent cognitive impairment and disability (FINGER): findings from the structural brain MRI sub-study tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimi professori Robert Perneczky, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München, ja kustoksena apulaisprofessori Alina Solomon, Itä-Suomen yliopisto.
Linkki väitöskirjaan: Stephen, Ruth: The Finnish Geriatric Intervention Study to prevent cognitive impairment and disability (FINGER): findings from the structural brain MRI sub-study.
28.4.2020 Väitöstilaisuus (virtuaalisesti verkossa) Diplomi-insinööri, lääketieteen lisensiaatti Timo Pekkalan väitöskirja Multimodal prediction of dementia and brain pathology (Dementian ja aivopatologian monityyppinen ennustaminen) tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimi professori Lefkos Middleton, Imperial College London, ja kustoksena apulaisprofessori Alina Solomon Itä-Suomen yliopistosta.
Linkki väitöskirjaan: Pekkala, Timo. Multimodal Prediction of Dementia and Brain Pathology.
26-27.3.2020
Kuopio Epilepsy Symposium, virtuaalinen symposium
2019
Verkko-ohjaus voi tukea terveempää ikääntymistä
Tuore tutkimus osoittaa, että iäkkäät ihmiset voivat parantaa elintapojaan ja omaksua terveellisempiä käyttäytymisen muotoja verkkopalvelun avulla. Siten he voivat vähentää sydän- ja verisuonisairauksien ja muistisairauden riskiä. Tutkimustulokset julkaistiin Lancet Digital Health -lehdessä. Tutkimus tehtiin kansainvälisessä EU:n rahoittamassa projektissa, jota koordinoi Alankomaiden Amsterdamin yliopiston lääketieteellinen keskus, ja johon osallistui myös Itä-Suomen yliopiston Kliininen tutkimuskeskus (Kliinisen lääketieteen yksikkö, Neurologia). ”
Aivojen vanheneminen nopeutuu monissa aivosairauksissa
”Itä-Suomen yliopisto osallistui tutkimukseen EU:n rahoittaman AddNeuroMed-tutkimuksen aineistolla. Kuopiosta kerätty aineisto käsitti henkilöitä, joilla oli Alzheimerin tauti tai lievä kognitiivinen heikentyminen, sekä terveitä verrokkeja
– Nyt julkaistu tutkimus on hyvä esimerkki laajojen kansainvälisten aineistojen ja nykyaikaisten laskennallisten menetelmien tuomista mahdollisuuksista, toteaa professori Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta.”
25.10. LK Kasper Katiskon väitöstilaisuus, neurologia, Kuopio
Lääketieteen kandidaatti Kasper Katiskon väitöskirja Alterations of Immune System Function in Frontotemporal Lobar Degeneration – Emphasis on Comorbidities and Peripheral Inflammatory Markers (Immuunijärjestelmän muutokset otsa-ohimolohkorappeumissa – Liitännäissairaudet ja perifeeriset tulehdusmerkkiaineet) tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimi apulaisprofessori Susanna Melkas Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Anne Remes Oulun yliopistosta.
Otsalohkodementian tutkimus esittäytyi FinFTD-symposiumissa
”Viimeaikaisissa tutkimuksissa otsalohkodementialla on havaittu yhteys immuuni- ja hermovälittäjäainejärjestelmien häiriöihin. FinFTD-symposiumissa Kuopiossa kuultiin muutakin uutta muun muassa diagnostiikan ja hoidon näkymistä.”
Miia Kivipelto palkittiin uraauurtavasta muistisairauksien tutkimuksesta
”Professori Miia Kivipelto otti vastaan Arthur C. Cherkin palkinnon 14. syyskuuta Los Angelesissa UCLA Intensive Course in Geriatric Medicine -kurssin yhteydessä…”
WHO:lta suositukset muistisairauksien ehkäisyyn – lähtökohtia suomalaistutkimuksesta
”Maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut ensimmäistä kertaa suositukset kognitiivisten toimintojen heikkenemisen ja muistisairauksien ehkäisyyn. Karoliinisen instituutin, Itä-Suomen yliopiston ja THL:n professori Miia Kivipelto tutkimusryhmineen oli keskeisessä roolissa niiden valmistelussa. Kivipellon johtama Nordic Brain Network -tutkimusverkosto on tuottanut uraauurtavaa tutkimustietoa sekä Alzheimerin taudin ja muiden muistisairauksien riskitekijöistä että sairastumiselta suojaavista tekijöistä.”  
Abstraktikirja – 8. Kuopio Stroke Symposium, 2019
2018
Itä-Suomen yliopiston tutkijoille tunnustusta Maailman Alzheimer-päivänä
”Syyskuun 21. päivänä vietetään Maailman Alzheimer-päivää, jolloin eri tahot ympäri maailman järjestävät tempauksia Alzheimer-tietoisuuden lisäämiseksi. Alzheimerin tauti on dementioista yleisin. Tänä vuonna kaksi Itä-Suomen yliopiston tutkijaa sai tunnustusta työlleen Suomessa ja Ruotsissa…”: Professori Miia Kivipelto ja akatemiatutkija Alina Solomon.  
ERC Starting Grant kahdelle Itä-Suomen yliopiston tutkijalle
Toinen heistä on akatemiatutkijamme Alina Solomonin tutkimushanke, joka avaa uusia näkökulmia muistisairauksien monitekijäiseen, yksilölliseen ehkäisyyn. Lupaaville tutkijoille uraauurtaviin tutkimushankkeisiin tarkoitettua ERC Starting Grant -rahoitusta sai 13 prosenttia hakijoista. Viisivuotisen apurahan suuruus on noin 1,5 miljoonaa euroa.  
Kuopio Alzheimer Symposiumissa tutkimuksen antia ja uusia avauksia
”Kahdeksas Kuopio Alzheimer Symposium järjestetään 6.–8.6.2018 Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tapahtuma käynnistyi suomenkielisellä Muistipäivällä, jossa käsitellään muun muassa suoliston ja aivojen yhteyttä sekä perheen tukemista muistisairaan rinnalla. Kansainvälisessä symposiumissa on monipuolisesti esillä uusinta tietoa Alzheimerin taudin tutkimuksesta, ennaltaehkäisystä, diagnostiikasta ja hoitomahdollisuuksista.”  

Alzheimer muutti perheeseen
Alzheimerin tauti ei muuta pelkästään sairastuneen, vaan myös läheisten elämää. – Koko perheen on tärkeää saada tarvitsemaansa tietoa ja tukea, toteaa tutkimusjohtaja Merja Hallikainen Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksiköstä. Aiheesta keskustellaan myös meneillään olevassa Kuopio Alzheimer Symposiumissa…”  

Suomalaistutkimus todisti, että elämäntavoilla voi vaikuttaa muistisairauksiin – Nyt aivotutkija Miia Kivipelto vie Suomen mallia maailmalle (Helsingin Sanomat)
”Miia Kivipellon johtamasta Finger-tutkimuksesta tuli vientituote, koska muistisairaudet ovat maailmassa yksi suurimmista tulevaisuuden haasteista.”  
8. Kuopio Alzheimer Symposium – Abstraktikirja (englanniksi) !
Kansallisen neurokeskuksen pilottihankkeet käyntiin STM:n tuella
”Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on myöntänyt 900 000 euroa valtionavustusta Kansallisen neurokeskuksen kliinisen tutkimuksen ja hoidon pilottihankkeisiin sekä neurokeskuksen toimintakonseptin valmisteluun. Kuuden pilottihankkeen kokonaisuus vahvistaa yhteistyötä perustutkimuksen ja potilastutkimusten, eri tieteenalojen sekä yliopistojen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän välillä…”
Professori Hilkka Soinisesta Kuopion ensimmäinen kongressilähettiläs
”Kuopio Convention Bureau Oy on valinnut Kuopion ensimmäiseksi kongressilähettilääksi professori Hilkka Soinisen. Valintaperusteissa korostetaan palkitun aktiivisuutta alansa kotimaisissa ja ulkomaisissa tutkimusryhmissä.”
Suomen Kansallisen neurokeskuksen valmistelu käynnistyy
Tätä yhteistyöverkostoa koordinoi Itä-Suomen yliopisto, joka on kutsunut koolle valmistelevan työryhmän neurokeskuksen perustamista, toimintamallin ja toiminnan suunnittelua ja pilotointia varten. Työryhmän puheenjohtajana toimii professori Hilkka Soininen.
2017
THL – Asiantuntijatalon vankat kivijalat: Esimerkkinä kansainvälinen läpimurtotutkimus FINGER
FINGERissä selvisi, että muuttamalla elintapoja terveellisemmiksi voidaan ylläpitää iäkkäiden henkilöiden muisti- ja ajattelutoimintoja. Tutkimustietoa voidaan konkreettisesti hyödyntää päätöksenteossa erityisesti muistisairauksien määrän ja kustannusten vähentämiseksi.
Suomi on edelläkävijä muistisairauksien ennaltaehkäisytutkimuksessa
Suomalainen muistisairauksien ehkäisyyn tähtäävä FINGER-tutkimus on mallina useissa uusissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Juuri perustetussa World Wide FINGERS (WW-FINGERS) -verkostossa maailman johtavat tutkijat etsivät muistisairauksien ennaltaehkäisymahdollisuuksia FINGER-tutkimuksen havaintoihin perustuen. Itä-Suomen yliopisto on yksi suurimmista FINGER-tutkimuskeskuksista, ja tutkimus on aiemmin osoittanut, että elintapainterventiolla voidaan ehkäistä muistin heikentymistä.
Nordic Congress of Clinical Neurophysiology & Kuopio Epilepsy Symposium 2017  (abstract book – pdf)
2016
Uusi työkalu ikääntyvien dementiariskin arviointiin
Tutkijoiden kehittämä uusi työkalu auttaa tunnistamaan oireettomien ikääntyvien joukosta ne, joilla on kohonnut riski sairastua myöhemmin dementiaan. Tietokonepohjainen menetelmä perustuu suurten terveystietokantojen analysointiin koneoppimisen keinoin. Työkalu myös esittää yksilöllisen riskiprofiilin helposti tulkittavana kuvana. Uusi menetelmä esiteltiin Journal of Alzheimer’s Disease -lehdessä julkaistussa artikkelissa.
”Tämä tutkimus oli ensimmäinen, jossa hyödynnettiin koneoppimista dementiariskin arviointiin oireettomassa väestössä. Tulokset ovat lupaavat”, toteaa hankkeen vastaava tutkija, lääkäri ja tutkijatohtori Alina Solomon Itä-Suomen yliopistosta.  

Sanna-Kaisa Herukka Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen yksiköstä on saanut tutkimukseensa Suomen Lääketieteen Säätiön apurahan, 190 000 euroa.
LL, FT Herukka tutkii muistisairauksien varhaisdiagnostiikkaa helpottavia merkkiaineita. Hän työskentelee johtajana Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikön kliinisessä biomarkkerilaboratoriossa ja Kuopion yliopistollisen sairaalan neurologian klinikalla erikoistuvana lääkärinä.  

Miia Kivipellolle on myönnetty MetLife Foundationin Alzheimer-tutkijan palkinto.

Salakavala muistisairaus vie työikäisiä laitoshoitoon – Usein edes lääkärit eivät aluksi tiedä, mistä on kyse
”Otsalohkodementia on sairaus, jossa potilas ehtii kärsiä raskaista oireista usein vuosia ennen oikean diagnoosin saamista. Tuoreen tutkimuksen mukaan sairaus saatetaan tulkita virheellisesti etenkin masennukseksi siihen liittyvien psyykkisten oireiden vuoksi. …Voi olla pitkään pelkkiä käytösoireita, ennen kuin tauti etenee taudinkuvaltaan muistisairauden tyyppiseksi, kertoo otsalohkodementiasta juuri Itä-Suomen yliopistosta väitellyt Eino Solje.” – YLEn uutinen
 
Selkäydinneste on ikkuna aivoihin – kuuntele aiheesta kantti.netistä  Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikön kliinisen biomarkkerilaboratorion johtajan LL, FT Sanna-Kaisa Herukka kertomana.
2015
ALSOVA-hanke/tutkimustuloksia: (Tämä hanke toteutetaan Itä-Suomen yliopiston monitieteisenä yhteistyönä. Kliinisen lääketieteen neurologian yksikön johtamaan hankkeeseen osallistuu neurologian, hoitotieteen, terveystaloustieteen ja psykologian alan tutkijoita.)

Sopeutumisvalmennus ei viivytä Alzheimer-potilaiden pitkäaikaishoitoon siirtymistä

Lieväkin masennus kuormittaa Alzheimerin tautia sairastavan omaishoitajaa
Katso Kulttuurirahaston mukavasti toteutettuja videoblogeja rahoituksen hakemisesta