Kliininen opetus

Kliininen opetus

Opetushenkilöstö/Neurologian klinikka

Professori, oppiaineen vastuuhenkilö Reetta Kälviäinen 040583 9249

Professori, ylilääkäri Pekka Jäkälä 044 717 9324

Professori Anne Koivisto 044 7175629

Kliininen opettaja, erikoislääkäri Valtteri Julkunen 044 7178493

Kliininen opettaja, LT, erikoislääkäri Minna Rusanen 044 7174184
Neurologian hallinto, KYS, rakennus 4, 5. kerros

Hallintosihteeri Sini Lämsä 044 711 3004
Henkilöstöasiat / KYS, Neurokeskuksen hallinto, KYS, rakennus 4, 5. kerros

Opetuskoordinaattori Sirpa Leinonen 017 173 032, 040 828 4750
Yhteyshenkilö meetingjärjestelyissä
Neurologian hallinto, KYS, rakennus 4, 5. kerros
sirpamargit.leinonen ( at ) uef.fi

Linkki neurologian oppiaineen sivuun Kliinisen lääketieteen yksikön oppiainesivuilla

Jatkokoulutuslinkit UEF:in sivuilla

Erikoistuminen neurologiaan

Yleisiä linkkejä

Lääketieteen laitos