Ajankohtaista puun pienpoltosta seminaarin esitykset

OSA 1: Puun pienpolton merkitys ja vaikutukset Suomessa

Lähes viidennes puupolttoaineista palaa pienkohteissa
Tuomas Niinistö, yliaktuaari, Luonnonvarakeskus

Puunpolton vaikutus ilmanlaatuun pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa.
Jarkko Niemi, ilmansuojeluasiantuntija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Puun pienpolton merkitys päästöinventaarioissa
Mikko Savolahti, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus

Pienpolton savuille altistuminen asuinympäristössä ja terveyshaitat
Taina Siponen, erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

OSA 2: Kiukaiden ympäristövaikutusten vähentäminen -hanke

Poimintoja KIUAS-2 –hankkeen tuloksista: Kiukaiden polttotekniikoiden kehitystyö, kiukaiden päästöjen vaikutus saunan sisäilmaanja hankkeen tuotokset.
Jarkko Tissari, Itä-Suomen yliopisto

Jarkko Tissarin seminaariesitykset

OSA 3: Puun pienpolttoon liittyvän lainsäädännön ja ohjeistusten tilanne

Pieniin puunpolttolaitteisiin liittyvä lainsäädäntö, alustuspuheenvuoro
Jarkko Tissari, Itä-Suomen yliopisto

Pienten polttolaitteiden testausstandardoinnin tilanne
Onni Ovaskainen, tekninen asiantuntija Tulikivi Oyj/väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopisto

Pienten polttolaitteiden hiukkasmittaustekniikat: Real -LIFE Emissions-hankkeen tuloksia.
Juho Louhisalmi,projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto

Kansallisen ilmansuojeluohjelman pienpolttotoimenpiteet ja savuhaittaohje valvontaviranomaisille.
Katja Ohtonen, erityisasiantuntija, Ympäristöministeriö

Puun pienpolton hiukkaspäästöjen puhdistustekniikat. NoetonOy:nratkaisu
Heikki Suhonen, Chief Product Officer, Noeton Oy