Hankkeesta

Hankkeesta

Hanke on toteutettu yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n vuoden 2020 demohankkeena. Tilan pedagoginen sisältö on rakentunut yhteistyössä opettajankoulutuksen, tietojenkäsittelytieteen ja fysiikan oppiaineen sekä Joensuun Mediakeskuksen kanssa.

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa monitoimitila, jossa mahdollistetaan oppimisen havainnointi tarkan äänen- ja videoseurannan avulla. Toisena tarkoituksena oli luoda tila ongelmanratkaisutehtävien, eli pakopelien toteuttamiseen. Tila suunniteltiin palvelemaan sekä opetus- ja tutkimushenkilöstöä että opiskelijoita.

Tilojen modernisointi houkuttelevaksi itsetyöskentely- ja monitoimitiloiksi olivat tärkeitä lähtökohtia hankkeen toteutukselle.

About the project

The project has been implemented in co-operation as a 2020 demo project of the University of Eastern Finland and University Properties Ltd. The pedagogical content of the space has been built in co-operation with teacher training, department of computer science and physics, and the Joensuu Media Center.

Purpose of the project
The aim of the project was to produce a multi-functional space that allows the observation of learning through accurate audio and video monitoring. The second purpose was to create space for problem-solving tasks, i.e. escape games. The space was designed to serve both teaching and research staff and students.

The modernization of the premises into attractive self studying and multi-purpose facilities were important starting points for the implementation of the project.

Tila ennen hanketta tammikuussa 2020.
Space before the modernization
Photo/Kuva: Ville Tahvanainen.
Tila muutostöiden jälkeen ennen kalustamista syyskuussa 2020.
The space after the transformation in September 2020.
Photo/Kuva: Ville Tahvanainen.
DEMO-huone kalustamisen jälkeen lokakuussa 2020.
DEMO room ready in October 2020.
Photo/Kuva: Matias Pitkänen.

Sm4rt LOC -hankkeen aikataulu

 • 05.12.2019 Hanke-esityksen hyväksyminen.
 • Helmikuu 2020 Ohjausryhmän järjestäytyminen ja suunnittelutapaaminen.
 • Kevät 2020 Tilojen suunnittelu.
 • Kesä 2020 Tilojen muutostyöt.
 • 30.09.2020 Tilat luovutettiin UEF:n käyttöön.
 • 22.10.2020 UEF:n viralliset avajaiset ja tilojen esittely henkilökunnalle.
 • 31.12.2020 Demo-hanke päättyy
 • 31.12.2021 Tilastojen mukaan kävijöitä ja vierailijoita yli 1700 henkilöä!
 • 30.05.2022 Kävijätilastot osoittavat käyttäjämääräksi jo yli 3000 henkilöä!
Tilan avajaiset pidettiin torstaina 22.10.2020 poikkeusolojen vuoksi kutsuvierastilaisuutena.
The opening were held in 22nd of October 2022 as a invited guests event due to pandemic.
Photo/Kuva: Varpu Heiskanen, UEF

Hankkeen ohjausryhmän jäsenet

 • Arto Partanen, projektipäällikkö, Ramboll Oy
 • Esko Ollikainen, asiakkuuspäällikkö, SYK Oy
 • Taro Malinen, rakennuttajapäällikkö, SYK Oy
 • Heikki Toivanen, arkkitehti, Arcadia Oy
 • Pekka Kukkonen, sähkösuunnittelija, Granlund Oy
 • Tarja Harjula, johtava kiinteistöpäällikkö, UEF
 • Tarja Räsänen, kiinteistöinsinööri, UEF
 • Kari Korhonen, oppimisympäristöjen kehittämispäällikkö, UEF
 • Matias Pitkänen, IT-suunnittelija, UEF
 • Ari Paldanius, IT-päällikkö, UEF
 • Ville Tahvanainen, yliopisto-opettaja, UEF
 • Tuomo Parkki, opettaja, Joensuun Mediakeskus
 • Silja Penttinen, projektiavustaja, UEF (30.5. saakka)
 • Antti Jouppi, yliopisto-opettaja, UEF (1.6. alkaen)

Käyttäjien työryhmän jäsenet

 • Ville Tahvanainen, yliopisto-opettaja, luonnontieteiden pedagogiikka
 • Tuomo Parkki, opettaja, Joensuun Mediakeskus
 • Silja Penttinen, projektiavustaja (30.5. saakka)
 • Antti Jouppi, yliopisto-opettaja, käsityötiede (1.6. alkaen)
 • Miikka Eriksson, yliopistolehtori, luonnontieteiden pedagogiikka
 • Outi Sipilä, yliopistonlehtori, käsityötiede
 • Anssi Salonen, yliopistotutkija, käsityötiede
 • Henri Heiskanen, yliopisto-opettaja, matematiikan pedagogiikka
 • Susanne Hallberg, projektitutkija, käsityötiede
 • Juho Kahila, nuorempi tutkija, opettajan koulutus
 • Sini Kontkanen, yliopistonlehtori, teknologiakasvatus
 • Jari Kukkonen, yliopistonlehtori, teknologiakasvatus
 • Teemu Valtonen, akatemiatutkija, apulaisprofessori, teknologiakasvatus