Pakopelipedagogiikka

Sm4rt LOC-tilan ympärille on tuotettu pedagogista sisältöä opetuksen toteuttamiseksi.

Viimeisin OpenDigiTaito-hanke on tuottanut uef.fi/pakopelikasikirja -MOOC-alustan, jonne on koottu pakopelipedagogiikkaan liittyen materiaaleja, ohjeita, esimerkkejä, videoita sekä kuvia. Voit kirjautua sivulle alareunasta kirjautumatta painamalla ”Log in as a guest”.

OpenDigiTaito-hanke oli Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke opettajankouluttajien digitaitojen edistämiseen, jota toteutettiin yhdessä Oulun ja Lapin yliopistojen kanssa. UEF:n työpakettina hankkeessa oli tuottaa muun muassa pakopelipedagogista sisältöä. Työntekijöinä hankkeessa toimivat Sanna Nenonen, Tuomo Parkki, Maija Liuha sekä Ville Tahvanainen. Hankkeen vastuuhenkilönä toimi Sini Kontkanen.

Muita UEF:n omia tuotoksia pakopelien saralla ovat muun muassa Kielikeskuksen Pakoruotsi-hanke sekä Farmasian FarScape-hanke. Alla on tarkempi esittely kummastakin hankkeesta.

FarScape

FarScape-pakopelin testitiimi tositoimissa keväällä 2021.

Kuopion kampuksella Canthialla sijaitsevan farmaseuttisen pakohuoneen työelämälähtöiset pulmat mittaavat sekä opiskelijan teoriaosaamista että käytännön lääkevalmistus-, laboratorio- ja analytiikkataitoja. Koska tehtävät täytyy ratkaista virheettömästi nopeassa aikataulussa paineen alla, työelämässä tarvittava paineensietokyky kehittyy. Opetustila sijaitsee

Hankkeen toteuttajina ovat olleen yliopistonlehtorit Tarja Toropainen ja Krista Laine.

Pakoruotsi

Pakoruotsi-hanke toteutettiin vuoden 2021 aikana yhdessä UEF:n Kielikeskuksen ja Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston kesken. Pakohuonepelin ideana on kehittää ryhmätyötaitoja ja oppia sekä soveltaa ruotsia tehtävien ratkaisussa.   Peliä voi pelata UEF:n Sm4rt LOC -pakohuonelaboratoriossa, tavallisessa opetustilassa tai sähköisesti. Pakohuonepeliä voi soveltaa ruotsin kertauskurssin lisäksi alakohtaisille tutkintokursseille.

Kielikeskuksesta hankkeeseen osallistuvat Satu Reinikainen ja Maarit Turunen