Toiminta – Activities

Toiminta

Rehtori Jukka Mönkkönen ohjasi avajaistilaisuudessa laboratorion valoja.
Principal Jukka Mönkkönen was in charge of changing the light colour during the opening game.
Kuva/Photo: Varpu Heiskanen, UEF

Sm4rt LOC koostuu kolmesta pelihuoneesta sekä tarkkaamosta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 100 neliömetriä. Tilat sijaitsevat Educan tiloissa E001 sekä E002. Tiloissa on erinomaiset tekniset laitevalmiudet opetuksen ja tutkimuksen toteuttamiseen.

Laitteisto

Tila pitää sisällään rekvisiittaa, tieto- ja viestintäteknisiä laitteita erilaisten pakopelien ja opetustilanteiden toteuttamiseen.

Laitteisto soveltuu esimerkiksi:

 • podcastien nauhoitukseen
 • simulaatiotilanteisiin
 • ryhmä- ja yksilöhaastattelujen tekemiseen

Ilmanlaatusensorointi mahdollistaa muun muassa seuraavien mittausten tekemisen:

 • desibelin voimakkuus (keskiarvo sekä korkein arvo)
 • ilmankosteus
 • valon määrä
 • hiilidioksidin määrä

Valvomon laitteistoa

 • 3 x tietokonetta sekä kaikkiin lisänäytöt
 • 3 x televisioruutua huoneiden tarkkailuun
 • kuva- ja ääniohjauspaneeli
 • kamerakontrolleripaneeli
 • mikrofoni, joka on yhdistetty pelihuoneisiin
 • 3 x työskentelypisteitä (sis. pöydät ja työtuolit)
 • 1 x AV-räkki, josta tapahtuu huoneiden äänen ja videon tallennus
 • 1 x käsivarsi-imuri
 • tallennukseen muistitikkuja sekä ulkoisia kiintolevyjä
 • laminointikone
Avajaisissa pakohuonetehtäviä ratkaisivat biologian ja maantieteen opettajaopiskelijat.
In the opening game biology and teacher students were solving problems.
Photo/Kuva: Varpu Heiskanen, UEF

The Sm4rt LOC consists of three game rooms and an observation space with a total area of ​​approximately 100 square meters. The premises are located in Educa’s rooms E001 and E002. The premises have excellent technical equipment for teaching and research.

Hardware
The space includes artifacts, information and communication technology equipment to implement various escape games and educational situations.

The equipment is suitable for example:

 • for recording podcasts
 • simulation situations
 • for group and individual interviews

Air quality sensor makes it possible to make the following measurements, among others:

 • decibel intensity (average and highest value)
 • humidity
 • amount of light
 • amount of carbon dioxide

Control room equipment

 • 3 x computers + each additional screen
 • 3 x TV screens for room surveillance
 • picture and sound control panel
 • camera control panel
 • a microphone connected to the game rooms
 • 3 x workstations (incl. tables and office chairs)
 • 1 x AV-station for recording audio and video from the rooms
 • 1 x vacuum cleaner
 • storage sticks as well as external hard drives
 • laminating machine