Elämänlaatua ruuasta

Ruuasta, syömisestä ja ravitsemuksesta keskusteleminen omien ohjattavien kanssa voi olla haastavaa. Moni kuitenkin hyötyy siitä, että aiheita käsitellään yhdessä. Ruokateemojen tuomisessa osaksi omaa ohjaustyötä auttavat Elämänlaatua ruuasta -toimintamalli ja työkalut.

Kolme henkilöä istuu pöydän ääressä ja tuo esiin omia kokemuksiaan Elämänlaatua ruuasta -toiminnasta. Ohjaaja kertoo, että toiminta helpottaa omaa työtä ja arkea eikä tarvitse miettiä itse kaikkea alusta asti itse. Kaksi toimintaan osallistunutta tuo esiin, että toiminnan myötä oppi uutta ja ruokaa tuli ajateltua aiempaa laajemmin.