Tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimusyksikkö – TULES

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimusyksikkö, TULES-tutkimusyksikkö, tarjoaa korkeatasoista osaamista luu- ja rustotutkimuksen alueelta perustutkimuksesta kliinisiin lääketutkimuksiin. Mielenkiintomme kohdistuu mm. osteoporoosin genetiikkaan, patofysiologiaan, epidemiologiaan, diagnostiikkaan, kuvantamiseen, ehkäisyyn ja hoitoon.

OSTPRE on laaja, yli 14000 naista käsittävä, 1989 alkanut väestöpohjainen seuranta-tutkimus, jossa selvitetään eri riskitekijöiden ja geneettisten tekijöiden merkitystä luuntiheyteen, murtumiin, kaatumistapahtumiin ja luun menetyksiin varhaisesta vaihdevuosi-iästä aina vanhuuteen.

Vahvuutenamme on poikkitieteellinen tutkimusryhmä (ortopedia, gynekologia, sisätaudit, yleislääketiede, fysiatria), sekä ammattitaitoinen tutkimushenkilökunta, joilla on vuosien kokemus kliinisestä tutkimustoiminnasta.

Tutkimuksemme: