DXA-keskuslaboratoriopalvelut

Itä-Suomen yliopiston TULES – tutkimusyksikkö on toiminut vuodesta 2006 ensimmäisenä suomalaisena luuntiheysmittaustutkimusten (DXA) keskuslaboratoriona.

Erilaisissa, lähinnä lääketehtaiden vetämissä, monikeskustutkimuksissa käytetään tutkimusmenetelmänä luuntiheysmittauksia, joiden koordinointi sekä laadukas ja keskitetty analysointi on tärkeää.

Itä-Suomen yliopiston kirurgian yksikössä on pitkä perinne luuntiheysmittausten käytöstä tutkimuksissa ja tätä asiantuntemusta on käytetty hyväksi palvelutoiminnassamme Kliinisen tutkimuskeskuksen TULES-tutkimusyksikössä.

Palveluun sisältyy mm.

  • elektroninen mittausdatan siirto ja sen organisointi tutkimuskeskuksista,
  • mittausten analysointi Lunarmittausohjelmilla,asiantuntijalausunnot mittauksista (mm. mittauksen oikea
    suoritus ja laadun varmistus, inkluusiokriteereiden täyttyminen),
  • varmuuskopiointi,
  • luuntiheysmittausfantomien kierrätys tutkimuskeskuksissa,
  • fantom-datan analysointi ja mittauslaitteiden laadunvarmistus sekä
  • luuntiheysmittauksia tekevän henkilökunnan koulutus

Tiedustelut:

Professori Heikki Kröger
Tutkimusjohtaja
TULES-tutkimusyksikkö
(017) 17 2602
heikki.kroger (at) uef.fi

Tutkimuskoordinaattori Pirkko Kanerva
TULES-tutkimusyksikkö
044 71 62747
pirkko.kanerva (at) uef.fi