Toimintamallit

Toimintamallien lähtökohdat ja tavoitteet

Ruokakasvatustoiminnassa vahvistetaan:

  • Moninäkökulmaista ajattelua mustavalkoisen ajattelun sijaan
  • Lasten ja nuorten omien näkökulmien huomioimista aiempaa joustavammin ja avoimemmin
  • Aikuisten ja lasten vastavuoroista oppimista toisiltaan, tietoa yhdessä rakentaen
  • Yksilöiden erilaisuuden ja erilaisten ruokatottumusten arvostamista
  • Lasten ja nuorten toimijuutta ja voimaantumista
  • Ruokailoa ja syömiseen liittyvää nautinnollisuutta
  • Rohkeutta ottaa tieto osaksi omaa, toiset huomioivaa toimintaa.

Tutustu päiväkotien ja koulujen ruokakasvatuksen toimintamalleihin.

Tutustu kuntien ruokakasvatuksen toimintamalleihin ja työkaluihin.

Kaikille kasvattajille suunnattu KEHUVA-lähestymistapa on työote ja käytännön harjoituksia erilaisiin ruokakasvatusympäristöihin, joissa käsitellään ruoka- ja kehosuhteeseen liittyviä teemoja. Kohdistaa huomion myös ammattilaisen omaan keho- ja ruokasuhteeseen.