Laadunhallinta

Laadunhallinta

Kliinisten tutkimusten ja muiden palvelujemme luotettavuus, turvallisuus ja tehokkuus ovat meille tärkeitä.

Kliininen tutkimuskeskus noudattaa Itä-Suomen yliopiston laadunhallintajärjestelmää, joka myötäilee ISO 9001:2015 laadunhallintastandardin vaatimustasoa. Kliinisessä tutkimuksessa noudatetaan sitä ohjaavia lakeja ja säädöksiä sekä GCP:n periaatteita. Laadunvarmistuksen menetelmiä sovelletaan kaikkeen lääketieteelliseen tutkimukseen.

Kliinisen tutkimuskeskuksen diagnostiset laboratoriot (Geenidiagnostiikka, Biomarkkeri) on akkreditoitu kliinisten laboratorioiden standardin ISO 15189:2013 mukaan.

Yhteystiedot

Tarja Kokkola
Laatukoordinaattori
Kliininen tutkimuskeskus
Itä-Suomen yliopisto
70210 Kuopio
tarja.kokkola(at)uef.fi
046-9227547