Etusivu

Kyynelkanavat-hanke tarkastelee tieteen ja taiteen keinoin itkuvirsiperinteen jatkumoa ja roolia modernissa suomalaisessa yhteiskunnassa. Perinteen juuret juontuvat itämerensuomalaisista, etenkin karjalaisista ja inkeriläisistä perinteistä. Hankkeessa etsimme vastausta kysymykseen, minkälaisiin tarpeisiin itkuvirret ja äänellä itkeminen nykymaailmassa vastaavat? Hankkeessa työskentelee kolme taiteilija–tutkija-työparia, jotka lähestyvät aihetta kokemuksellisuuden, uskonnollisuuden, yhteisöllisyyden ja tunteen näkökulmista, myös karjalaisuus on keskeinen teema. Hankkeessa folkloristiikan, etnomusikologian ja kulttuurintutkimuksen näkökulmat yhdistyvät taiteen tapoihin lähestyä ja soveltaa itkuvirsiperinnettä. Hanke toimii Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksella. Hanketta johtaa FT Elina Hytönen-Ng.

Nykyajassa itkuvirsiperinne on versonut moniin eri suuntiin ulottuen taiteesta terapeuttiseen itseilmaisuun. Tutkimuksemme pääkysymyksiä ovatkin, mitä kaikkea itkuvirret nykyaikana ovat ja minkälaisia merkityksiä itkuvirsille ja äänellä itkemiselle annetaan. Hankkeemme tavoitteena on tutkia nykyitkuvirsiperinteen laajaa kenttää Suomessa ja tuoda esille, miten moninaisista ilmiöistä se muodostuu. Samalla haluamme lisätä yleistä tietämystä itkuvirsiperinteen juurista, karjalaisuudesta ja karjalaisesta kulttuurista sekä tukea karjalan kielen elvytystyötä.

Kyynelkanavat-hankkeessa järjestämme vuosittain itkuvirsiin ja äänellä itkemiseen keskittyviä tapahtumia. Tapahtumien tavoitteena on luoda kohtaamispaikka kaikille itkuvirsistä kiinnostuneille. Tapahtumissa tuodaan tutkija–taiteilija-työparien teemoja esille ja käydään keskustelua niin tutkimuksen kuin äänellä itkijöiden kentän kanssa.

Kyynelkanavat on Koneen Säätiön rahoittama kolmivuotinen hanke, joka alkoi 1.4.2021.
Video: Koneen Säätiö 2020.