Työryhmä ja teemat

Hankkeessa työskentelee kolme taiteilija–tutkija-työparia. Jokaisella työparilla on oma teemansa ja näkökulmansa, joiden ympärille työparin yhteistyö keskittyy. Elina Hytönen-Ng & Emilia Kallonen keskittyvät äänellä itkemisen kehollisuuteen, Riikka Patrikainen & Liisa Matveinen kirkollisen ja kansanperinteen rinnakkaisuuteen sekä Viliina Silvonen & Emmi Kuittinen perinteen moninaisuuteen, yhteisöllisyyteen ja tunteeseen. Nämä työparien teemat tukevat ja täydentävät toisiaan. Työryhmää yhdistää karjalaisuus sekä halu edistää yleistä tietämystä karjalaisuudesta ja karjalaisesta kulttuurista.

TAITEILIJA–TUTKIJA-TYÖPARIT

Elina Hytönen-Ng & Emilia Kallonen

Tervehdys alkukesältä 2022.

Etnomusikologi, kulttuurintutkija, FT, dosentti Elina Hytönen-Ngn ja kansanlaulaja, musiikkipedagogi (amk), Äänellä itkijät ry:n puheenjohtaja Emilia Kallosen työskentelyssä korostuu äänellä itkemisen luovan, omakohtaisen ja kehollis-emotionaalisen prosessin tutkiminen itkijän ja itkutilanteen näkökulmasta. Työpari keskittyy tarkastelemaan itkuvirsikursseja ja korostaa tutkijan omakohtaista osallistumista ja autoetnografiaa. Äänellä itkun jaettu ja henkilökohtainen luova prosessi on työskentelyn keskiössä.

Elina Hytönen-Ng & Emilia Kallonen. Kuva: Varpu Heiskanen

Riikka Patrikainen & Liisa Matveinen

Tervehdys alkukesältä 2022.

Kulttuurintutkija, TM Riikka Patrikaisen ja kansanmuusikko, MuM Liisa Matveisen yhteistyön tavoitteena on tutkia kirkollisen perinteen ja kansanperinteen rinnakkaisuutta nykyitkuissa. Työpari tarkastelee, miten näiden perinteiden rinnakkaisuus on havaittavissa karjalaisesta perinteestä ammentavan, ortodoksin nykyitkijän esittämissä itkuvirsissä. Toisaalta kiinnostuksen kohteena on myös se, miten nykyitkijän oma maailmankatsomus vaikuttaa siihen, minkälaisia merkityksiä hän itkuvirsille ja erityisesti kuolinitkuille antaa.

Liisa Matveinen & Riikka Patrikainen. Kuva: Varpu Heiskanen.

Viliina Silvonen & Emmi Kuittinen

Tervehdys alkukesältä 2022.

Folkloristi, FT Viliina Silvosen ja kansanmuusikko, MuM Emmi Kuittisen muodostaman työparin intressit kietoutuvat itkuvirsien moninaisuuteen perinteisestä rituaalisesta käytännöstä nykyajan esittäväksi taiteeksi. Työpari tarkastelee itkuvirsiesityksiä, konteksteja ja käytäntöjä etenkin affektiivisuuden ja tunteen näkökulmista. Mahdollisuuksien mukaan työpari vie itkuvirsiä myös nykyaikaisiin esitysympäristöihin ja -tilanteisiin.

Viliina Silvonen & Emmi Kuittinen. Kuva: Varpu Heiskanen.

TAITEILIJARYHMÄ

Surento-yhtye. Kuva: Varpu Heiskanen