Uutiset ja kuulumisia

Kyynelkanavavat-hankkeen kyynelen/pisaran muotoinen logo

21.12.2023 Uusi tutkimusjulkaisu nyky-Suomen itkuvirsikenttää ravistelleista kulttuurisen omimisen keskusteluista

Hankkeessa tutkijana työskentelevän Viliina Silvosen ja Kati Kallion yhteinen artikkeli “Tradition and ownership. Disputes about Karelian laments in Finland” on julkaistu Approaching Religion -lehden teemanumerossa “Appropriation as a Perspective and Topic in the Study of Religion and Spirituality”. Artikkeli on avoimesti luettavissa verkossa.

Artikkelissa tarkastellaan, mistä viime vuosina käydyissä kiivaissakin keskusteluissa karjalaisista itkuvirsistä ja niiden nykykäytöstä on kysymys sekä mitä keskustelujen taustalla on. Julkisuudessa käyty keskustelu on pyörinyt paljon kulttuurisen omimisen -käsitteen ympärillä, mutta niin kulttuurisen omimisen -käsite kuin ajatus kulttuurin omistamisesta ovat varsin monimutkaisia ja osin ongelmallisia. Artikkelissa nämä toimivat analyysin lähtökohtina. Artikkeli tuo esiin myös erilaisia tapoja identifioitua karjalaisuuteen ja suomalaisuuteen, sekä taustoittaa näiden läheisten kulttuurien välisiä suhteita.

21.12.2023 ”Innostavia kuulumisia itkuvirsitutkimuksen kentiltä”

Uusimmassa Eloressa (folkloristiikan ja lähialojen tieteellisessä verkkolehdessä) on luettavissa Sakari Korpikallion ja Viliina Silvosen kirjoittama raportti toukokuisesta konferenssistamme.

Lukemaan:

”Innostavia kuulumisia itkuvirsitutkimuksen kentiltä. Laments lost or alive and well. International Conference of the Lament Tradition, 15.–17.5.2023, Helsinki”

5.10.2023 Hankkeen hedelmiä: Kaksi ääniartikkelia itkuvirsistä nyky-Suomessa

Hankkeen kahden työparin ääniartikkelit ovat mukana Seismograf Peer -verkkojulkaisun Grief: Sonic Expressions of Loss, Pain, and Sadness -teemanumerossa. Elina Hytönen-Ng ja Emilia Kallonen tarkastelevat artikkelissaan itkupiiritoimintaa erityisesti yhteisönä. Viliina Silvonen ja Emmi Kuittinen paneutuvat aritkkelissaan puolestaan itkuvirsiin ja niiden tunteisiin nyky-Suomessa esittävän taiteen piirissä. He luovat myös katsauksen siihen, miten perinteinen rituaalinen itkeminen on versonut moneen suuntaan tulatessa 2020-luvulle.

Kuuntelemaan

Hytönen-Ng, Elina & Emilia Kallonen: Lament is like a safe lap.

Silvonen, Viliina & Emmi Kuittinen: Creating grief and lamenting on stage.

17.3.2023 Itkuvirsiesitelmä Suomalais-Ugrilaisen Seuran kokouksessa

FT Viliina Silvonen (Itä-Suomen yliopisto): Kun teksti ei riitä. Karjalaisten itkuvirsien tunteiden tutkimisesta.

Suomalais-Ugrilainen Seuran kokousten yhteydessä kuullaan seuran toimialaan liittyviä tieteellisiä esitelmiä, joita voi voi seurata joko  Tieteiden talolla Helsingissä tai etäyhteyden välityksellä. Kokoukset ovat ilmaisia ja avoimia kaikille.  Tarkemmat tiedot ja etäosallistumisohjeet: https://www.sgr.fi/fi/kokoukset

logo

9.1.2023 Hankkeen hedelmä: tutkimusartikkeli itkuvirsistä Eloressa

Uusimmassa Eloressa (2/2022) Viliina Silvosen ja Emmi Kuittisen yhteistyönä syntynyt artikkeli ”Mielikuvien, ruumiillisuuden ja perinteen kohtaamispisteessä. Tapaustutkimus tunteista nykyajan muusikko-itkijän itkuvirsiperformansseissa.” Mukana hitunen pohdintaa tiede-taide-yhteistyön haasteista. Artikkeli on luettavissa ja ladattavissa verkossa osoittessa: https://journal.fi/elore/article/view/121298.

logo

16.8.2022 Seminaaritallenne katsottavissa kaksi viikkoa

Kesän yleisöseminaarin tallenne on katsottavissa YouTube-kanavallamme 28.8.2022 saakka.

Ohjelma:
akatemiatutkija, FT, dos. Kati Kallio: Itkuvirret, suomalaisuus ja karjalaisuus (kohdassa 3:22)
FT Viliina Silvonen: Jatkumoita ja katkoksia (kohdassa 59:32)
TM Riikka Patrikainen: Suomalaisen karjalaistaustaisen itkuvirsitutkijan puheenvuoro: Mikä tekee karjalaisesta itkuvirsiperinteestä erityisen? (kohdassa 1:39:32)
FT, dos. Elina Hytönen-Ng: Naisnäkökulmaa ja autoetnografiaa itkuvirsien äärellä (kohdassa 2:29:05)

Lämmin kiitos suomalaisuuden ja karjalaisuuden suhteita avaavasta vierailuesitelmästä Kati Kalliolle sekä vilkkaasta keskustelusta yleisölle salissa.

logo

20.7.2022 Kyynelkanavat 2022 -tapahtuman kiitokset

Kyynelkanavat-työryhmä kiittää lämpimästi kaikkia kesän tapahtumaan osallistuneita. Kiitos kun annoitte aikaanne, osallistuitte keskusteluun ja jaoitte kokemuksianne kanssamme. Kaikkien panos tapahtumaan oli todella tärkeä!

Kiitos myös hienoille vierailijoille Minsku Tammela, Leena Jääskeläinen, Loihu, Kati Kallio ja Lea Tajakka.

Kiitos tapahtuman tukijat Karjalan Sivistysseura, Ilomantsin kunta, Joensuun ortodoksinen seurakunta, Karjalan Rakentajat Oy, Ortodoksisen Kulttuurin Säätiö ja

Ilomantsin Kalevalaiset ry sekä Koneen Säätiö – Kone Foundation, joka rahoittaa Kyynelkanavat-hanketta kokonaisuudessaan.

Ilomantsissa ja Joensuussa tapahtuman yhteydessä esillä ollut perinteisen karjalaisen antilaan eli morsiamen pukeutumisen näyttely on nähtävissä Joensuun ortodoksisella seurakuntasalilla (Kirkkokatu 32) heinäkuun loppuun asti viraston aukioloaikoina eli ma, ti, to, pe 9–15 sekä ke 12–15, vapaa pääsy. Näyttelyn on koonnut Leena Jääskeläinen.

Palautetta ja kommentteja otamme mielellämme vastaan osoitteeseen kyynelkanavat@gmail.com

Ensi vuonna hanke järjestää kansainvälisen itkuvirsisymposiumin Helsingissä 15.–17.5.2023. Seuratkaa ilmoittelua nettisivustolla ja somessa.

Maanantain (18.7.2022) Kyynelkanavat-seminaarin diat on saatavilla tapahtuman nettisivulla. Seminaaritallenne tulee katsottavaksi elokuun puolivälissä 2 viikoksi. https://sites.uef.fi/kyynelk…/tapahtumat/kyynelkanavat-2022/

logo

20.5.2022 Karjalainen itkuvirsiperinne ja sen moninaiset muodot nyky-Suomessa

Kyynelkanavat-hankkeen ja Kalevalaseuran järjestämä keskustelutilaisuus on 3. osa Kalevalaseuran koordinoimassa keskustelusarjassa Ylirajainen kulttuuriperintö ja muita Karjalan kysymyksiä.

Lisätiedot Kalevalaseuran verkkosivustolla

logo

16.3.2022 SKS:n Keskustelemuksia-podcastissa aiheena itkuvirret

Hankkeen Emmi Kuittinen ja Viliina Silvonen olivat Vesa Kyllösen vieraina Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Keskustelemuksia-podcastissa keskustelemassa itkuvirsiperinteestä. Kiitos kutsusta Vesa ja SKS!

Makupaloja voi nauttia videolta, koko keskustelu kuunneltavissa SKS:n keskustelemuksia-sivustolla sekä SpotifyAnchorApple Podcasts ja Google Podcasts -alustalla.

logo

1.3.2022 Luentosarja itkuvirsistä 16.–30.3.2022

Kyynelkanavat-hankkeen Emmi Kuittinen ja Viliina Silvonen pitävät kolmen kerran luentosarjan Helsingin työväenopistolla maaliskuussa. Luentosarja esittelee itkuvirsiperinnettä pureutuen erityisesti karjalaisiin ja inkeriläisiin äänellä itkemisen käytäntöihin, jotka ovat nyky-Suomessa tunnetun perinteen juurina. Luentoja voi seurata myös striiminä.


Tarkemmat tiedot: Luentosarja Helsingin työväenopistolla

logo

3.2.2022 Väitös

Hankkeen tutkija Viliina Silvonen väitteli Helsingin yliopistossa 22. tammikuuta 2022 aiheenaan aunuksenkarjalaiset itkuvirret ja tunteet arkistoäänitteillä. Silvosen artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa on ladattavissa ja luettavissa Helsingin yliopiston julkaisuarkisto Heldassa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7818-3

Kuvakaappaus väitöstilaisuuden tallenteesta. Kuvassa väittelijä Viliina Silvonen, kustos professori Lotte Tarkka, ja vastaväittäjä FT Andreas Kalkun.
logo

14.12.2021 Tervehdys

Hankkeen taiteilijat tapasivat ja työskentelivät yhdessä kaksi päivää Helsingissä. Työn alla oli yhteinen ohjelmisto sekä pohdinnat itkuvirsien koukeroista ja itkijän roolista.

Hankkeen taiteilijat: Emilia Kallonen, Liisa Matveinen ja Emmi Kuittinen.
logo

10.12.2021 Tervehdys

Hankkeen tutkijat tapasivat Kulttuurintutkimuksen päivillä talvisessa Joensuussa. Esitelmien aiheissa oli autoetnografia, aistietnografia ja tutkijan kehollinen kokemus analyysivälineenä. Kaikkiaan oikein antoisat päivät!

Hankkeen tutkijat Viliina Silvonen, Riikka Patrikainen ja Elina Hytönen-Ng.
logo

Hankkeen kuulumisia myös facebookissa.