Programme

Thursday 25.4.2024

11.00 – 14.00 Registration, Snellmania lobby

13.15 – 13.30 Opening of the conference and greetings from the university, SN200

13.30 – 13.45 Haukkala Foundation Doctoral Dissertation Award, SN200

13.45 – 14.00 Acceptance speech by the award winner, SN200

14.00 – 14.45 Dr. Shruti Chaudry (University of Edinburgh): Navigating Cultural Intimacies: Long-lasting Friendships in the Scottish South Asian Diasporas, SN200

14.45 – 15.00 Discussion, SN200

15.00 – 15.30 Coffee break, 2. floor lobby

15.30 – 17.00 Workshop 1

 • SN202: Moninaiset isät, isyydet ja miesten perhesuhteet, koord. Eerola
 • SN203: Family and personal relationships in the context of societal crisis, koord. Luotonen & Siivonen
 • SN204: Lapset ja nuoret perhe- ja läheissuhteissaan, koord. Vainikka
 • SN205: Muutoksia ja pysyvyyttä – läheis- ja perhesuhteet vanhuuden elämänvaiheessa, koord. Tiilikainen & Niemi
 • SN207: Neurokirjon lasten, nuorten ja perheiden palvelut ja asema yhteiskunnassa, koord. Kaittila, Leinonen, Alin, Gråsten & Tchaplinski

17.05 – 18.35 Workshop 2

 • SN202: Hyvinvoiva vanhempi, hyvinvoiva perhe – mission impossible? koord. Upadyaya & Rönkä
 • SN204: Lapset ja nuoret perhe- ja läheissuhteissaan, koord. Vainikka
 • SN205: Muutoksia ja pysyvyyttä – läheis- ja perhesuhteet vanhuuden elämänvaiheessa, koord. Tiilikainen & Niemi
 • SN207: Asiakkaan ja ammattilaisen kohtaaminen kriittisen perhetutkimuksen viitekehyksessä, koord. Paajanen, den Herder & Huusko

19.30 Conference dinner, restaurant Skilla (Savonkatu 24, Kuopio)

Friday 26.4.2024

9.00 – 10.30 Workshop 3

 • SN202: Hyvinvoiva vanhempi, hyvinvoiva perhe – mission impossible? koord. Upadyaya & Rönkä
 • SN203: Moniääninen perhepalveluiden tutkiminen ja kehittäminen, koord. Moilanen, Malinen & Ylönen
 • SN204: Neurokirjon lasten, nuorten ja perheiden palvelut ja asema yhteiskunnassa, koord. Kaittila, Leinonen, Alin, Gråsten & Tchaplinski
 • SN205: Moninaiset erot perheestä ja perhesuhteista, koord. Frisk, Enroos & Ritala-Koskinen

10.30 – 10.45 Coffee break, 2. floor lobby

10.45 – 11.15 Postdoctoral researcher Annukka Lahti (University of Eastern Finland): Liikuttavat läheisyydet, etuoikeudet ja eriarvoisuudet – posthumanistinen näkökulma suhteisiin ja eroihin, SN200

11.15 – 11.30 Discussion, SN200

11.30 – 12.30 Lunch, 2. floor lobby

12.30 – 13.00 Doctor responsible for child psychiatry Anita Puustjärvi (Kuopio University Hospital): Yhteistyössä on voimaa – lapsen koulunkäyntikyvyn tukeminen, SN200

13.00 – 13.15 Discussion, SN200

13.15 – 13.30 the Finnish Society for Research on Families and Personal Relationships master’s thesis award, speech of the award winner and closing of the conference, SN200