Puhujat

 • Shruti Chaudhry

  Chancellor’s fellow, University of Edinburgh

  ”Navigating Cultural Intimacies: Long-lasting Friendships in the Scottish South Asian Diasporas”

  Dr Shruti Chaudhry is a Chancellor’s Fellow in Sociology at the University of Edinburgh. Her doctoral research was also completed at Edinburgh sociology. Her research focuses on migration, family and intimate relationships, ageing and the life-course, social change, gender and intersecting inequalities explored in the context of India and the South Asian diasporas in Scotland. She is the author of Moving for Marriage: Inequalities, Intimacy and Women’s Lives in Rural North India (2021): a comparative ethnographic study of women who migrate for marriage to become brides in rural north India in a context of poverty and inequalities of gender and caste. She has also co-edited a volume of essays titled, Gender in South Asia and beyond. From 2019-23, she was a British Academy Postdoctoral fellow and since her research has focused on minority ethnic ageing in the UK, more specifically the relational lives of ageing adults of South-Asian heritage in Scotland. In this talk, Dr Chaudhry explores the workings of decades-long friendships amongst older adults of South-Asian heritage in Scotland, asking how and why do friendships last across cultural differences.

 • Annukka Lahti

  Tutkijatohtori, Itä-Suomen Yliopisto

  ”Liikuttavat läheisyydet, etuoikeudet ja eriarvoisuudet – posthumanistinen näkökulma suhteisiin ja eroihin”

  Annukka Lahti toimii Suomen Akatemian tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tutkimustyönsä keskiössä ovat sukupuolen, seksuaalisuuden, vallan, affektien ja intiimiyden moninaiset yhteenkietoumat läheissuhteissa, erityisesti posthumanistisen, queertutkimuksen ja affektitutkimuksen näkökulmista tarkasteltuina. Tutkijatohtoriprojektissaan Kun sateenkaaren päässä on ero: sateenkaarierojen prosessit (hanke 349408) Lahti tutkii LHBTIQ+ ihmisten eroja suhteistaan Suomessa ja Isossa-Britanniassa. Aiemmin hän on tutkinut mm. affektiivisia intiimiyksiä, sukupuolen yhteismuotoutumista, queerejä ja heteroseksuaalisia suhdekonteksteja ja sinkkuutta. Lahden tutkimusta on julkaistu arvostetuissa tieteellisissä lehdissä, esimerkiksi Sociology, Journal of Family Violence, NORA, Subjectivity ja Feminism & Psychology. Hänen yhdessä Marjo Kolehmaisen ja Kinneret Lahadin kanssa toimittamansa teos Affective intimacies ilmestyi Manchester University Pressin kustantamana 2022. Yhdessä Kia Aarnion, Anna Moring ja Jenni Kerppolan kanssa toimitettu teos Läheissuhteet sateenkaaren alla ilmestyi Gaudeamukselta 2020.

 • Anita Puustjärvi

  Lastenpsykiatrian vastaava lääkäri, Kuopion yliopistollinen sairaala

  ”Yhteistyössä on voimaa – lapsen koulunkäyntikyvyn tukeminen”

  Anita Puustjärvi toimii KYS:ssa lastenpsykiatrian linjajohtajana. Hänellä on myös lastenpsykoterapian erityispätevyys (lasten kognitiivinen psykoterapia, YET). Puustjärvi on ollut laatimassa ja päivittämässä Käypä hoito -suositusta lasten ja nuorten ADHD:sta ja on julkaissut artikkeleita sekä kirjoittanut oppi- ja tietokirjojen lukuja neuropsykiatrisista häiriöistä, pakko-oireisesta häiriöstä, kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä lapsuudessa ja koulunkäyntikyvystä. Puustjärvi on toiminut vuosien ajan Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen koulutustoimikunnassa sekä luennoinut eri yhteyksissä lasten mielenterveyteen, koulunkäyntikykyyn ja neuropsykiatriaan liittyvistä aiheista.