Väitöskirjatutkijoiden työpaja 24.-25.4.2024

Call for papers

Perheiden ja läheissuhteiden tutkimuspäiviä edeltävä väitöskirjatutkijoiden työpaja: Moninaiset metodologiat perheiden ja läheissuhteiden tutkimisessa

Huom. Ilmoittautuminen työpajaan on päättynyt. Kiitos ilmoittautuneille!

Perheiden ja läheissuhteiden tutkimuspäivät 2024 käynnistyvät 24.-25.4.2024 Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella järjestettävällä työpajalla, jossa väitöskirjatutkijat voivat tutustua muihin perheitä ja läheissuhteita tutkiviin väitöskirjatutkijoihin sekä esittää omaa tutkimustaan työpaperin muodossa. Työpajassa papereita kommentoivat perheitä ja läheissuhteita tutkivat senioritutkijat ja toiset väitöskirjatutkijat.

Osallistujat voivat lähettää joko englanninkielisen tai suomenkielisen työpaperin. Työryhmätyöskentely tapahtuu englanniksi ja suomeksi. Työpaperin aihe on vapaa ja se voi keskittyä työpajan teeman mukaisesti tutkimusmetodologisiin kysymyksiin tai muuhun väitöskirjan osa-alueeseen.

Työpajaan osallistuminen on ilmaista, eikä edellytä osallistumista Perheiden ja läheissuhteiden tutkimuspäiville. Työpajan järjestämisestä vastaa Perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseura PELS yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Työpajan koordinaattoreina toimivat Aino Luotonen (UEF), Rosi Enroos (TUNI) ja Petteri Eerola (JYU).

Perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseura voi Alli Paasikiven seuran sponsoroimana myöntää kiinteän 250 euron suuruisen tuen osallistumiseen korkeintaan 12 sellaiselle väitöskirjatutkijalle, joiden ei ole mahdollista saada tukea matka- ja majoituskuluihin muualta. Tuen saaminen edellyttää osallistumista sekä väitöskirjatutkijoiden työpajaan että Perheiden ja läheissuhteiden tutkimuspäiville. Tuen voi käyttää matkoihin, majoitukseen ja tutkimuspäivien osallistumismaksuun (70 euroa jatko-opiskelijoille). Tuki maksetaan työpajan ja tutkimuspäivien jälkeen.

Alustava ohjelma (muutokset mahdollisia) 

Ke 24.4.

Junat Helsingistä, Tampereelta ja Jyväskylästä Kuopiossa klo 12.29, jonka jälkeen tavaroiden vieminen hotellille ja siirtyminen Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampukselle.

14.00-15.00: Aloitusluento (Dr. Shruti Chaudhry, University of Edinburgh), otsikko tarkentuu myöhemmin

15-15.30 Kahvit (omakustanteinen)

15.30-16.00: Työpajan aloitus ja esittäytyminen

16.00-18.00: Työryhmät

19.00: Illanvietto (omakustanteinen) 

To 25.4.

9.30-11:30: Työryhmät

11:30-12.00: Työpajan yhteinen päätös

12.00-13:00: Lounas (omakustanteinen)

Esittely: Dr. Shruti Chaudhry, Chancellor’s Fellow in sociology, School of Social and Political Science, University of Edinburgh

Shruti Chaudhryn tutkimusintresseihin kuuluvat perhe- ja läheissuhteet, avioliitto, siirtolaisuus, ikääntyminen ja elämänkaari, rotu ja etnisyys, hoiva sekä yhteiskunnallinen muutos. Hän on muun muassa tehnyt vertailevaa etnografista tutkimusta avioitumiseen liittyvästä naisten muuttoliikkeestä Pohjois-Intian maaseudulla sekä tutkinut eteläaasialaistaustaisten ikääntyvien elämää ja läheissuhteita Skotlannissa.

Ilmoittautuminen työpajaan

Työpajaan otetaan mukaan rajallinen määrä väitöskirjatutkijoita. Osallistuaksesi laadi lyhyt abstrakti tutkimukseesi pohjautuvasta työpaperista ja lähetä se 6.2.2024 mennessä työpajan koordinaattoreille: aino.luotonen@uef.firosi.enroos@tuni.fij.petteri.eerola@jyu.fi.

Abstraktin tulee sisältää:

  •  Esittäjän nimi, affiliaatio ja yhteystiedot
  • Esityksen otsikko
  • Tiivis kuvaus työpaperin sisällöstä (noin 200 sanaa)

Ilmoitathan samassa sähköpostissa, aiotko osallistua yhteiselle omakustanteiselle illalliselle ke 24.4. (paikka ilmoitetaan myöhemmin). Työpajaan osallistujat valitaan abstraktien perusteella.

Mikäli haluat hakea 250 euron suuruista tukea, kerro sähköpostiviestissäsi seuraavat asiat:

  • Teetkö väitöskirjaa sivu- vai päätoimisesti ja millaisella rahoituksella
  • Onko sinun mahdollista hakea matkarahaa yliopistolta, tohtoriohjelmalta tai muulta taholta
  • Osallistutko sekä työpajaan että tutkimuspäiviin 

Jokaisen osallistujan oletetaan tuottavan työpajaan korkeintaan 5000 sanan mittaisen työpaperin, joka voi perustua esimerkiksi väitöskirjatyön tutkimussuunnitelmaan, väitöskirja-artikkeliin tai monografian lukuun. Työpaperin tulee olla valmis jaettavaksi muille osallistujille 15.4.2024 mennessä. Tarkemmat ohjeet työpaperien toimittamisesta ja työpajan järjestelyistä toimitetaan mukaan hyväksytyille väitöskirjatutkijoille hyväksymiskirjeen yhteydessä. Samalla ilmoitetaan matkatuen myöntämisestä sitä hakeneille.

Tiedustelut ja kysymykset: aino.luotonen@uef.fij.petteri.eerola@jyu.fi, rosi.enroos@tuni.fi

Tärkeät päivämäärät

  • Abstraktien DL: 6.2.2024
  • Ilmoitus hyväksymisestä ja matkatuesta: 14.2.2024
  • Paperien DL: 15.4.2024