4. Tutkimusaineiston tallennus tutkimuksen aikana ja sen jälkeen

Tutkimusaineistoja on säilytettävä turvallisesti sekä tutkimushankkeen aikana että tietyn ajan sen päätyttyä. Käytännössä aineiston säilytys on useimmiten datan tallennusta. Tutkijan vastuulla on varmistaa, että tutkimusaineistot tallennetaan asianmukaisesti ja suojaustasojen edellyttämällä tavalla.

Tarkoituksenmukainen tallennusratkaisu riippuu aineiston ominaisuuksista: koosta, tyypistä sekä mahdollisten henkilötietojen arkaluonteisuudesta. Tallennuskäytännöissä tutkimuksen päätyttyä voi olla eroja tieteenalojen välillä. Oman alan säilytysratkaisuista voi tiedustella omalta laitokselta tai yksiköstä.

Suunnitellun säilytysajan jälkeen tutkimusdata on hävitettävä asianmukaisesti ja tietoturva huomioiden. Myös nämä toimenpiteet ovat osa hyvää tieteellistä käytäntöä ja hyvää aineistonhallintaa.

Katso video

Tutkimusdatan uudelleenkäytön vaikeuksista kauhukertomuksen muodossa: Data Sharing and Management Snafu in 3 Short Acts, NYU Health Sciences Library, CC-BY (4:40)

Pohdittavaksi

  • Miten huolehdit tutkimusaineistosi varmuuskopioinnista?
  • Millä tavalla jaat aineistoasi muille tutkimusryhmän jäsenille?
  • Miten ja missä säilytät aineistoasi projektin päättymisen jälkeen?

(2023-08)

Seuraavaksi: 5. Tutkimusaineiston avaaminen