1. Johdanto tutkimusaineistonhallintaan

Tutkimusaineistot ovat olennainen osa tutkimusprojektia, ja ne voivat olla jopa projektien tärkeimpiä tuotoksia. Tutkimusaineistoja kutsutaan myös tutkimusdataksi (tutkimusaineiston hallinta = research data management englanniksi). Vaikka tutkimusdata suomeksi viittaa nimenomaan digitaalisiin aineistoihin, tutkimusdatan englanninkieliseen määritelmään on usein sisällytetty myös ns. fyysiset aineistot (esim. näytteet). Tämän vuoksi termejä tutkimusaineisto ja tutkimusdata pidetään usein synonyymeinä.

Pohdittavaksi

  • Minkälaista tutkimusaineistoa tuotat tai käytät?
  • Millaisia haasteita tutkimusaineistojesi hallintaan liittyy?

Katso video

FAIR-periaatteet tukevat järkevää aineistonhallintaa, CSC (1:44)

Pohdittavaksi

  • Millä tavoin voit oman aineistosi osalta toteuttaa FAIR-periaatteita?
  • Miten toinen tutkija tai joku muu kiinnostunut voisi löytää aineistosi tai tiedot siitä?
  • Miten hän pääsee käyttämään aineistoasi tai siihen liittyvää kuvailutietoa?

Lyhyesti sanottuna

tutkimusaineiston hallinta koskee sitä, miten

  • luodaan ja uudelleen käytetään aineistoja ja suunnitellaan niiden käyttöä
  • järjestetään, jäsennetään ja nimetään aineistoja 
  • säilytetään ja hallinnoidaan aineistoja tietoturvallisesti (tallentaminen, varmuuskopiointi, pääsy aineistoihin) 
  • jaetaan aineistoa yhteistyökumppaneille, julkaistaan aineistot/data julkaisussa tai repositoriossa. 

Tämän oppimateriaalin seuraavissa osioissa perehdytään tarkemmin tutkimusaineistonhallinnan eri osa-alueisiin.

Seuraavaksi: 2. Tutkimusaineiston kerääminen ja käyttäminen

(2023-08)