Tutkimusaineistonhallinnan perusteet 1 op

Tässä oppimateriaalissa käydään läpi tutkimusaineistonhallinnan ja aineistonhallintasuunnitelman perusteet:

 • Tutkimusdatan tallentaminen ja käsittely tutkimuksen aikana, Itä-Suomen yliopiston IT-palvelut ja muut tutkijalle käytössä olevat tallennusratkaisut sekä datanhallinnan palvelut, tietoturvan huomioiminen datanhallinnassa
 • Lainsäädäntö ja eettiset periaatteet aineistonhallinnassa, tutkimusaineistoon liittyvät sopimukset, aineiston tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet, tietosuojan ja henkilötietojen käsittelyn huomioiminen aineistonhallinnassa
 • Tutkimusaineiston dokumentaatio ja metadata, miten tuotetaan ja julkaistaan tutkimusaineiston metadata
 • Tutkimusdatan avaaminen, millaisia mahdollisuuksia ja velvollisuuksia avaamiseen liittyy
 • Tutkimusaineiston säilyttäminen tutkimuksen jälkeen, Itä-Suomen yliopiston ohjeet tutkimusaineiston säilyttämiseen
 • Aineistonhallintasuunnitelman tekeminen DMPTuuli-työkalun avulla.

Oppimistavoitteet

 • Hyvän aineistonhallinnan merkityksen ymmärtäminen. ja
 • Hyvien ja vastuullisten aineistonhallinnan käytäntöjen noudattaminen datan koko elinkaaren ajan.
 • Aineistonhallintasuunnitelman kirjoittaminen osana tutkimussuunnitelmaa ja sen päivittäminen.
 • Oman organisaation aineistonhallinnan linjausten ja ohjeiden noudattaminen.

Oppimateriaali opiskelussa

Oppimateriaali on tuotettu suomeksi ja englanniksi. Kielen voit vaihtaa yläreunan navigaatiosta (Suomi/English). Linkit avautuvat uuteen ikkunaan.

Huom! Tämä opintojakso vastaa osin tutkimusdatamodulia, joka oli osa opintojaksoa Tutkimuksen tiedonhaku ja -hallinta (2 op, 2017-2021).

1. Tutkimusaineistonhallinnan perusteet -opintojakson (8022050-3002) perusoppimateriaalina

 • Kirjaudu opintojaksolle Pepissä.
 • Seuraa ohjeita UEF eLearn-alustalla (ent. Moodle).
 • Tee eLearnissa olevat tehtävät, joihin sisältyy myös aineistonhallintasuunnitelman (DMP) kirjoittaminen.
Tutkimusaineistonhallinnan perusteet -opintojakson kansikuva eLearnissa.

2. Itseopiskeluna (ilman opintopistesuoritusta)

Oppimateriaalin voi hyvin käydä läpi itsekseen. Linkit lisätietoihin, vinkit sekä omaan pohdintaan ohjaavat kysymykset auttavat oman tutkimusaineiston hallinnan kysymyksissä. Muistiinpanoja kannaattaakin tehdä pitkin matkaa.

Jos sinulla ei vielä ole aineistonhallintasuunnitelmaa, oppimateriaalin avulla kannattaa sellainen laatia. Jos sinulla jo on aineistonhallintasuunnitelma, nyt voi olla sopiva hetki sen päivittämiseen. Muista hyödyntää DMPTuuli-työkalua!

Oppimateriaalin tekijät ja käyttöoikeudet

Tämä teos, jonka alkuperäiset tekijät ovat Kaisa Hartikainen, Anne Karhapää (Itä-Suomen yliopisto), on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Teosta on päivitetty seuraavasti:

 • Helena Jäntti, Taisa Sallinen, Manna Satama ja Niina Nurmi, 2022, Itä-Suomen yliopisto.
 • Minna Rahnasto-Rilla ja Manna Satama, 2023, Itä-Suomen yliopisto.

Seuraavaksi: 1. Johdanto tutkimusaineistonhallintaan