Aineistonhallintasuunnitelma

Aineistonhallintasuunnitelma

Kaikki tähän mennessä käsitellyt tiedot on koottava aineistonhallintasuunnitelmaan (data management plan, DMP). Kuten jo tiedät, aineistonhallintasuunnitelma on tärkeä osa tutkimussuunnitelmaa. Jokaisen tutkimushankkeen aineistonhallinta tulisi suunnitella ja aineistonhallintasuunnitelma (DMP) laatia ennen projektin alkua. Aineistonhallintasuunnitelman avulla voit hahmottaa tutkimusdatan koko elinkaaren, vähentää dataan liittyviä riskejä ja varmistaa aineiston eettisen, turvallisen ja tehokkaan käytön tutkimuksen aikana ja sen jälkeen.

Monet tutkimusrahoittajat (esim. Suomen Akatemia, Horizon Europe) vaativat aineistonhallintasuunnitelman tekemistä. Huolellisesti suunnitellun DMP:n avulla osoitat rahoittajalle, tutkimuksen eri osapuolille ja muille kumppaneille, että voit hallita tutkimusaineistojasi vastuullisella tavalla. Muista tarkistaa ensin rahoittajan ja organisaation ohjeet, jotta tiedät millaisia ​​vaatimuksia niillä on.

Selvitä myös, tarvitseeko tutkimuksesi eettistä ennakkoarviointia tai onko joitain muita eettisiä tai juridisia näkökohtia, jotka saattavat vaikuttaa aineiston hallintaan tai käyttöön.

Aineistonhallintasuunnitelmaa voidaan päivittää tutkimushankkeen aikana, mutta tärkeimmät ohjeet ja periaatteet tulisi suunnitella jo ennen projektin alkua. Muista, että DMP käsittelee vain tutkimusaineistoja ja niiden käsittelyä, ei itse tutkimusta ja sen toteuttamista. 

Yleensä DMP:ssä keskitytään seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaisia ​​aineistoja tuotetaan tai käytetään uudelleen tutkimuksen aikana? Kuinka paljon dataa tuotetaan?
 • Kuinka datan yhdenmukaisuus ja laatu varmistetaan?
 • Millaiset eettiset tai juridiset kysymykset liittyvät dataasi?
 • Millaisia ​​sopimuksia tarvitaan aineistonhallintaan liittyen?
 • Kuka omistaa datan?
 • Jos tutkimukseen sisältyy tietojen keräämistä ihmisiltä, ​​miten tutkimukseen osallistuvat saavat tietoa tietojen käsittelystä?
 • Kuinka tietojen luottamuksellisuus ja tietoturva varmistetaan?
 • Kuinka dokumentoit datasi? Kuinka huomioit FAIR-periaatteet?
 • Kuinka tuotat kuvailevat metatiedot aineistoillesi? Mihin tallennat metadatan?
 • Millaisia aineistonhallinnan rooleja, oikeuksia ja vastuita tarvitaan?
 • Mihin tallennat datasi tutkimuksen aikana? Kuinka huolehdit varmuuskopioinnista?
 • Mitä aineistoillesi tapahtuu tutkimuksen jälkeen? Voiko dataa jakaa tai ainakin osan siitä (esim. metatiedot)? Jos dataa ei voi avata, perustele tämä ja määritä, miten dataa säilytetään tai tuhotaan tutkimuksen päätyttyä.
 • Jos dataa voi avata, mitä datarepositoriota tai muuta palvelua käytetään? Kuinka lisensoit datasi?
 • Millaisia ​​resursseja aineistonhallintaan tarvitaan?

DMP:n kirjoittaminen

Kun aloitat DMP:n kirjoittamisen, palauta mieleesi UEF-ohjeet tutkimusaineistojen hallintaan.

Tutustu myös kansalliseen DMP-ohjeeseen. Jos tutkimuksellasi on rahoittaja, selvitä onko sillä aineistonhallintaa koskevia vaatimuksia tai ohjeita. Kun kirjoitat DMP:tä, yritä antaa kattava kuvaus siitä, miten hallinnoit tutkimusaineistojasi, ja vastaa kaikkiin kysymyksiin, jotka koskevat erityisesti sinun tutkimusaineistojasi.

Aineistonhallintasuunnitelmaa ei pidä ajatella pelkästään hallinnollisena tehtävänä, jossa vakiomuotoista tekstiä voidaan liittää mallipohjiin ilman, että suunniteltuja aineistonhallinnan toimenpiteitä on tarkoitus toteuttaa tai huomioimatta, mitä todellisuudessa tarvitaan esimerkiksi aineistojen avaamisen mahdollistamiseksi. Aineistonhallintatoimenpiteiden huolellinen suunnitteleminen tutkimushankkeen alku- ja suunnitteluvaiheessa estää paniikkia ja turhautumista myöhemmin.

Työkaluja DMP:n kirjoittamiseen

DMPTuuli on työkalu, joka auttaa suomalaisten tutkimusorganisaatioiden tutkijoita kirjoittamaan aineistonhallintasuunnitelmia. Se auttaa sinua pohtimaan kaikkia tarpeellisia aineistonhallinnan kysymyksiä.

Tutkimusrahoittajilla ja -organisaatioilla on omia aineistonhallinnan ohjeistuksia DMPTuulissa (esim. Suomen Akatemia, Euroopan komissio). Kansallinen DMP-ohje ja arkaluonteisia ja luottamuksellisia tutkimustietoja koskeva lisäohje ovat myös saatavilla DMPTuulissa. Voit valita tarvittavat ohjeet DMPTuulista, kun aloitat aineistonhallintasuunnitelman kirjoittamisen.

Julkiset DMP-mallipohjat löytyvät myös kirjautumatta DMPTuuliin.

DMPTuulissa voit työstää aineistonhallintasuunnitelmaa yhteistyökumppaneidesi kanssa. Valmis suunnitelma voidaan liittää esimerkiksi rahoitushakemukseen vaaditussa muodossa (esim. docx, pdf).

Mene DMPTuuliin, katso ohjeet ja luo tili.

Saatavilla on myös muita DMP-työkaluja. Yhteistyökumppanisi saattaa käyttää esimerkiksi näitä:

 • DMPOnline (Digital Curation Center, DCC, Iso-Britannia)
 • DMPTool (University of California Curation Center)

Olet nyt käynyt tämän oppimateriaalin läpi. Jatka opintojakson Moodlessa olevien ohjeiden mukaisesti muuhun materiaaliin tutustumisella ja aloita tehtävien tekeminen.

(8/2021)