6. Aineistonhallintasuunnitelma (DMP)

Tässä oppimateriaalissa käsitellyt asiat kootaan tutkimussuunnitelmaa täydentävään aineistonhallintasuunnitelmaan. Aineistonhallintasuunnitelmaan viitataan suomenkielisissäkin ohjeissa usein lyhenteellä DMP (Data Management Plan).

Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvaillaan tutkimusaineistojen koko elinkaari eli se, mistä tutkimusaineisto on peräisin ja mitä aineistolle tehdään tutkimuksen eri vaiheissa. Se ohjaa tutkijaa suunnittelemaan tutkimusaineiston käyttöä koko tutkimusprojektin ajan. Aineistonhallintasuunnitelma tulee laatia ennen projektin alkua, mutta sen sisältöä on tärkeä päivittää sitä mukaa, kun asiat tarkentuvat tai muuttuvat tutkimuksen edetessä.

Aineistonhallintasuunnitelman sisältö

DMP:n sisältö ja rakenne voivat vaihdella esimerkiksi rahoittajan vaatimusten ja ohjeiden mukaan.

Usein se koostuu seuraavista osioista (DMP 1 – DMP 6)

Vinkkejä, tips
  • Pidä mielessä, että UEFin ohjeita tutkimusaineistojen hallintaan löytyy tämän oppimateriaalin lisäksi UEF Datatuen ja UEF Kirjaston sivustoilta.
  • Tutustu kansalliseen DMP-ohjeeseen.
  • Jos tutkimuksellasi on rahoittaja, selvitä onko sillä aineistonhallintaa koskevia vaatimuksia tai ohjeita.
  • Kun kirjoitat DMP:tä, yritä antaa kattava kuvaus siitä, miten teknisesti ja hallinnollisesti käsittelet tutkimusaineistojasi.
  • Vastaa kaikkiin kysymyksiin, jotka koskevat erityisesti sinun tutkimusaineistojasi.
  • Vältä päällekkäisyyttä tutkimussuunnitelman kanssa, jossa kuvaat tutkimusmenetelmiä ja aineiston analyysiä. Päällekkäisyyksien välttämiseksi kannattaa viitata aineistonhallintasuunnitelmassa tutkimussuunnitelmaan ja päinvastoin.
  • Muista, että aineistonhallintasuunnitelmaa ei pidä ajatella hallinnollisena tehtävänä, jossa vakiomuotoista tekstiä kopioidaan mallipohjiin ilman, että niitä on tarkoitus toteuttaa. Kannattaakin kuvata ainoastaan ne toimenpiteet, mitä todellisuudessa tarvitaan esimerkiksi aineistojen avaamiseksi.
  • Jos jokin asia on vielä ratkaisematta tai vasta ideoinnin asteella, sekin kannattaa kirjoittaa aineistonhallintasuunnitelmaan. Tämä osoittaa, että olet tietoinen keskeisistä aineistonhallinnan toimenpiteistä ja muistuttaa itseäsi ja koko tutkimusryhmää vielä auki olevista kysymyksistä.
  • Aineistonhallintatoimenpiteiden huolellinen suunnitteleminen tutkimushankkeen alku- ja suunnitteluvaiheessa estää paniikkia ja turhautumista myöhemmin.

(2023-08)

Maalissa!