Viliina Silvonen

Viliina Silvonen on folkloristi ja kulttuurintutkija, joka on erikoistunut karjalaiseen itkuvirsiperinteeseen. Väitöstutkimuksessaan (2022) Silvonen analysoi aunuksenkarjalaisten itkuvirsien tunteita ja affektiivisuutta sekä poetiikkaa tekstin, musiikin ja tunteen kokonaisuutena. Tutkimuksessaan hän tarkastelee arkistoäänitteiden itkuvirsiä monitieteisesti yhdistäen performanssi- ja käytäntöteoreettisia sekä tunne- ja affektiteoreettisia näkökulmia. Metodologisesti tutkimus perustuu teksti-, musiikki- ja äänianalyysiin sekä moniaistiseen havainnointiin.

Kyynelkanavat-hankkeessa tutkijatohtorina Silvonen laajentaa tutkimuskohdettaan nyky-Suomen itkuvirsiperinteen moninaisuuteen ja jatkumoon menneestä nykyisyyteen. Silvonen on muusikko Emmi Kuittisen työpari, ja he tarkastelevat itkuvirsiä muun muassa taiteellisena ilmaisuna. Yleisesti Silvonen on kiinnostunut menneen ja nykyisyyden vuorovaikutuksesta ja siitä, miten ihmiset uusintavat ja soveltavat perinnettä sekä minkälaisia merkityksiä ihmiset antavat perinteelle vaihtelevissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa.

Silvonen väitteli Helsingin yliopiston folkloristiikassa tammikuussa 2022. Kyynelkanavat-hankkeen tutkijana Silvonen työskentelee Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosastolla. Silvonen on valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopiston folkloristiikasta vuonna 2014. Hänellä on myös äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan koulutus. Silvonen kuuluu Eloren toimituskuntaan ja on yksi Päivystävä folkloristi -tiedeblogin perustajista ja toimittajista.

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-7191-4956

kiinnostukset: itkuvirret, affektiivisuus, tunne, performanssi, käytäntö, arkistoaineistot, perinne, kulttuuriperintö, karjalaisuus