Jatkuva oppiminen

Henkilöstön oppimisella lisää kilpailukykyä!

”Menestymisemme fotoniikan kovassa liiketoiminnassa edellyttää osaavaa työvoimaa. Hankimme meidän tarpeisiimme ja henkilöstömme osaamistavoitteisiin räätälöidyn koulutuksen optiikan perusteista Itä-Suomen yliopiston Fotoniikan instituutin [nykyiseltä nimeltään Fotoniikan tutkimuskeskus] ammattilaisilta. Heidän koulutuksensa ovat laadukkaita ja käytännönläheisiä, eivätkä pelkkää teoriaa. Koulutamme työntekijöitämme, sillä tämä auttaa heitä näkemään oman tehtävänsä osana tuotteidemme suunnittelua ja valmistusta, sekä suorittamaan työnsä entistä paremmin. Koemme, että koulutus kasvatti henkilöstömme kokonaisymmärrystä fotoniikasta. Ja erityisesti siitä, miten näyttöjen valaisun eri ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa.”

Veli-Pekka Leppänen, CEO, Nanocomp Ltd.

Osaavat ihmiset kehittävät organisaatioista kilpailukykyisempiä ja kannattavampia. Osaamisen vahvistaminen rakentuu yksilöiden kyvykkyyden lisäämisestä.

On kyse sitten perusasioiden opettelemisesta, toiminnan kehittämisessä vaadittavista taidoista, omalla työpaikalla uusien tehtävien vastaanottamisesta tai uralla etenemisestä, me Fotoniikan tutkimuskeskuksella tarjoamme jatkuvan oppimisen koulutuksia, joiden sisältö ja tavoitteet vastaavat oppijoidensa tarpeita ja tapoja, sekä tukevat yrityksen tavoitteita. Me emme kouluta kouluttamisen ilosta, vaan lisätäksemme yritysten ja yksilöiden osaamista.

Fotoniikan tutkimuskeskuksen koulutukset voivat toimia osana uuden työntekijän perehdyttämistä, tietyn taitotason saavuttamisessa koko henkilöstössä, tai ne voivat auttaa kehittämään parempia palveluja ja tuotteita. Toisaalta osaamisen kehittäminen voidaan nähdä pitkäjänteisenä työnä, joka sitouttaa työntekijää omaan organisaatioon ja kartuttaa työntekijöille taitoja ja kyvykkyyksiä suoriutua työtehtävistään entistä paremmin myös tulevaisuudessa.

Tutkimusyhteistyön tekeminen ja yritysten palveluksessa työskentelevät tohtorikoulutettavat kuuluvat osaksi Jatkuvan oppimisen-kokonaisuuttamme.

Tutustu alla Jatkuvan oppimisen tarjontaamme:


Yhteyshenkilö:

Pasi Vahimaa, professori
e-mail: pasi.vahimaa@uef.fi
puh. 050 400 1594
Pasi Vahimaa – UEF Connect