Abstraktihaku

ABSTRAKTIHAKU

Ehdota esitystä hyvinvointioikeuden päiville 2023!

Hyvinvointioikeus kytkeytyy useisiin oikeudenaloihin, kuten lapsi-, perhe-, koulutus-, valtiosääntö-, työ-, hallinto- ja sosiaalioikeuteen. Usein hyvinvointioikeudellinen tutkimus liikkuu oikeus- ja yhteiskuntatieteiden rajapinnassa. Sen keskiössä ovat ihmisten hyvinvointiin liittyvät oikeudet ja palvelut.

Olet tervetullut alustamaan hyvinvointioikeuden päiville omasta tutkimuksestasi tai kehittämistyöstäsi riippumatta tieteenalataustastasi, tutkijauran vaiheestasi, tutkimuksen metodisista valinnoistasi tai muista vastaavista seikoista. Ehdotetuista esityksistä kootaan päiville temaattisia työryhmiä.

Yhtä esitystä varten on varattu päivien ohjelmassa noin 30 minuuttia sisältäen alustuksen ja sitä koskevan keskustelun.

Pituudeltaan enintään 300 sanan mittaisten abstraktien tulee sisältää tiivis kuvaus tutkimuksesta. Abstraktin voi jättää joko suomen tai englannin kielellä. Mahdollisuuksien mukaan järjestämme englanninkielisiä sessioita. Kuvaa abstraktin palauttamisen yhteydessä myös tiiviisti abstraktin teema (esim. perusopetus, terveyspalvelut, edunvalvonta). Kuvauksia hyödynnetään temaattisten työryhmien kokoamisessa.

Pyydämme lähettämään abstraktit viimeistään 31.3.2023 tällä lomakkeella. Abstrakteja käsitellään jatkuvasti ja niiden hyväksynnästä voidaan ilmoittaa jo ennen niiden jättöajan päättymistä.