Päättyneet tutkimushankkeet

Alla on esitelty tutkimushankkeita, jotka ovat päättyneet ja joissa Hyvinvointioikeuden keskus on ollut mukana.

ArtsEqual (2015-2021). Taideyliopiston koordinoima hanke tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto. Hyvinvointioikeuden keskuksesta Pauli Rautiainen toimii tutkijana hankkeen tutkimustuloksia yhteen vetävässä visions-ryhmässä. Lisätietoja: pauli.rautiainen@uef.fi

Viitotut muistot (2020-2021). Helsingin yliopiston koordinoimassa konsortiohankkeessa tarkastellaan kuuroihin ja viittomakielisiin kohdistuvia vääryyksiä Suomen historiassa ja rakennetaan siltaa niiden käsittelyyn pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan sisältyvässä valtiollisessa totuus- ja sovintoprosessissa. Hanketta rahoittaa valtioneuvoston kanslia. Hyvinvointioikeuden keskuksesta Pauli Rautiainen johtaa hyvää totuus- ja sovintoprosessia selvittävää osahanketta. Lisätietoja: pauli.rautiainen@uef.fi