Hyvinvointioikeuden keskus täyttää vuonna 2023 viisi vuotta ja juhlii kasvuaan alan johtavaksi tutkimus- ja opetuskeskittymäksi Suomessa!

Juhlistamme merkkivuottamme erilaisin tapahtumin, tilaisuuksin, kirjoituksin ja tarinoin. Juhlavuoden päätapahtumaa vietämme Hyvinvointioikeuden päivillä 18.-20.4.2023 – lämpimästi tervetuloa mukaan!

Seuraa juhlavuotemme kirjoitussarjaa Oikeutta kohtuudella -blogissa, jossa tiimimme jäsenet avaavat hyvinvointioikeudellisia kysymyksiä eri näkökulmista. Julkaisemme juhlavuoden aikana myös  hyvinvointioikeuden pääaineopiskelijoiden tarinoita, jotka kertovat hyvinvointioikeuden opiskelun yksilöllisistä poluista.

Kokoamme juhlavuoden tilaisuuksista tietoa Tapahtumia-sivulle ja viestimme niistä myös Twitterissä ja Facebookissa. Ota seurantaan #HVO5vuotta ja tule mukaan juhlintaan!

*****

Hyvinvointioikeuden keskus kokoaa yhteen yksilöiden hyvinvointiin liittyvän oikeustieteellisen tutkimuksen, asiantuntijuuden ja koulutuksen Itä-Suomen yliopistossa. Lähes kolmenkymmenen tutkijan keskus on merkittävin alan tutkimus- ja opetuskeskittymä Suomessa. Monitieteisesti verkottunut keskus tekee tiivistä yhteistyötä hyvinvointia edistävien ja tutkivien toimijoiden kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Se reagoi ketterästi hyvinvointiin liittyviin ajankohtaisiin tutkimus- ja koulutustarpeisiin, joita muuttuva toimintaympäristö tuottaa.

Keskuksen tutkimustoiminnan ytimessä ovat yksilön hyvinvointiin liittyvät perustavanlaatuiset oikeudet ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa, kuten lapsuudessa ja vanhuudessa. Keskuksessa tutkitaan myös muun muassa toimeentuloturva- ja hyvinvointipalvelujärjestelmän eri lohkoja sekä hyvinvointipalveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen osallistuvia  viranomaisia ja muita toimijoita.

Hyvinvointioikeus ei viittaa käsitteenä itsenäiseen oikeudenalaan vaan pikemminkin oikeustieteellisen tutkimuksen kokonaisuuteen, jonka kohteena ovat taloudelliseen toimeentuloon, sosiaaliseen hyvinvointiin sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvä oikeudellinen sääntely. Hyvinvointioikeuden voi siten nähdä kytkeytyvän useisiin oikeudenaloihin esimerkiksi seuraavasti:

Kuvaaja, jossa keskellä hyvinvointioikeus, ja sen ympärillä seuraavat oikeudenalat: valtiosääntöoikeus, oikeusfilosofia, sosiaalioikeus, terveydenhuolto-oikeus, lääkintä- ja bio-oikeus, lapsioikeus, vanhuusoikeus, koulutusoikeus, työoikeus, työoikeus ja perheoikeus.

Itä-Suomen yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa, jossa voi valita hyvinvointioikeuden pääaineeksi. Hyvinvointioikeuden voi valita hallintotieteiden kandidaatin (HTK) ja maisterin (HTM) julkisoikeuden tutkintojen pääaineeksi. Hyvinvointioikeuden opinnot koostuvat perusopinnoista (25 op) ja aineopinnoista (35 op).

Itä-Suomen yliopiston vapaan sivuaineoikeuden vuoksi hyvinvointioikeuden voi myös valita vapaasti eri kandidaatin ja maisterin tutkintojen sivuaineeksi.

Katso tarkemmin hyvinvointioikeuden opinnoista täältä.

Keskuksen tutkijoiden esittelyt yhteystietoineeen löydät täältä. Voit myös laittaa meille sähköpostia osoitteeseen hvokeskus@uef.fi.