Blogitekstejä ja lausuntoja

Perustuslain 19 §:n oikeus riittäviin terveyspalveluihin – ja milloin palveluja on riittävästi?

Sosiaalihuoltolain päivitystarpeesta kunnan hallinnon järjetämisen näkökulmasta

Asiakkaiden tarpeiden tulisi ohjata sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamista

Tohtori harjoittelemassa maailmalla: Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi

Hyvinvointioikeuden instituutin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi

Asiakas- ja potilaslaki yhdistyvät – miten muuttuu muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeus?

Sointu-klinikalla oikeustieteiden ja sosiaalityön opiskelijat pääsevät kohtaamaan asiakkaita ja näiden arjen haasteita

Erityislait puoltavat paikkaansa sosiaali- ja terveydenhuollossa