VAASI

Vanhuusoikeuden asiantuntijoiden verkosto – VAASI

Hyvinvointioikeuden keskus koordinoi vanhuusoikeuden asiantuntijoiden kansallista verkostoa (VAASI), joka perustettiin syksyllä 2019. Verkostoon kuuluu vanhuusoikeuden tutkijoita, asiantuntijoita ja muita toimijoita eri tahoilta. Verkosto vaikuttaa muun ohella lainsäädännön kehittämiseen, toimeenpanoon ja soveltamiseen, ikääntyneiden oikeuksien ja oikeusturvan edistämiseen, vanhuusoikeuden tutkimuksen kehittämiseen sekä lainsäädännön tunnettavuuden vahvistamiseen. Verkosto viestii vanhuusoikeudellisista teemoista sekä vahvistaa alan toimijoiden välistä yhteistyötä.

Vanhuusoikeuden ajankohtaisseminaari III Helsingissä 21.5.2024 yhteistyössä Suomen sosiaalioikeudellisen seuran kanssa.

Vanhuusoikeuden ajankohtaisseminaari 29.11.2022 yhteistyössä Suomen sosiaalioikeudellisen seuran kanssa.

VAASin vanhustenviikon 2021 vaatimus

VAASin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta vanhusasiavaltuutetuksi 15.12.2020

VAASin vanhustenviikon 2020 vaatimus

VAASin lausunto iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta 10.8.2020.

Lisätietoja verkostosta: henna.nikumaa@uef.fi