VAASI

Vanhuusoikeuden asiantuntijoiden verkosto (VAASI)

 

Hyvinvointioikeuden keskus koordinoi vanhuusoikeuden asiantuntijoiden kansallista verkostoa (VAASI), joka perustettiin syksyllä 2019. Verkostoon kuuluu vanhuusoikeuden tutkijoita, asiantuntijoita ja muita toimijoita eri tahoilta.

Verkosto vaikuttaa muun ohella lainsäädännön kehittämiseen, toimeenpanoon ja soveltamiseen, ikääntyneiden oikeuksien ja oikeusturvan edistämiseen, vanhuusoikeuden tutkimuksen kehittämiseen sekä lainsäädännön tunnettavuuden vahvistamiseen. Verkosto viestii vanhuusoikeudellisista teemoista sekä vahvistaa alan toimijoiden välistä yhteisyötä.

 

VAASIn vanhustenviikon 2021 vaatimus.

VAASIn lausunto hallituksen esitysluonnoksesta vanhusasiavaltuutetuksi 15.12.2020.
VAASIn vanhustenviikon 2020 vaatimus.
VAASIn lausunto iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta 10.8.2020.

 

Lisätietoja verkostosta: henna.nikumaa@uef.fi