Ohjelma

VI HYVINVOINTIOIKEUDEN PÄIVIEN OHJELMA 18.-20.4.2023

#HVOpäivät2023

Vuoden 2023 hyvinvointioikeuden päivät koostuvat yleisöseminaarista tiistaina 18.4.2023 ja tutkijoille suunnatuista tutkimuspäivistä 19.-20.4.2023.

HYVINVOINTIA POHJOIS-KARJALASSA YLEISÖSEMINAARI 18.4.2023

Itä-Suomen yliopiston Hyvinvointioikeuden keskus järjestää kaikille avoimen yleisöseminaarin, jossa esitellään hyvinvointioikeudellista tutkimusta ja pohditaan uudistuvia hyvinvointipalveluja Pohjois-Karjalassa.

Aika:                tiistai 18.4.2023 klo 11.45-16.00
Paikka:           Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Metria-rakennus, sali M100
Kenelle:          Kaikille hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä kiinnostuneille

11.45-12.20 Postereihin tutustuminen Metrian aulassa

12.20-12.45 Tervetuliaissanat. Hyvinvointioikeuden opetus ja tutkimus Itä-Suomen yliopistossa

Professori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, Hyvinvointioikeuden keskuksen johtaja

12.45-13.15   Paikallistoimijan puheenvuoro. Merja Mäkisalo-Ropponen, Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja.

13.15-13.45   Päihdepalveluiden saavutettavuus
 Yliopistonlehtori Heidi Vanjusov, Itä-Suomen yliopisto

13.45-14.15   Muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
Tutkija Henna Nikumaa, Itä-Suomen yliopisto

14.15-15.00   Kahvit ja postereihin tutustuminen

15.00-15.50 Keskustelupaneeli: Uudet hyvinvointialueet ja uudistuvat hyvinvointipalvelut Pohjois-Karjalassa

Hyvinvointi- ja koulutusasiantuntija Mari Nupponen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 

Toiminnanjohtaja Elina Pajula, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry  

Aluevaltuutettu LL Laura Tiittanen  

Paneelin vetäjänä Heidi Vanjusov

15.50        Seminaarin loppusanat, Heidi Vanjusov

 

TUTKIJATAPAAMINEN

Hyvinvointioikeuden tutkimuspäiville saapuville järjestetään vapaamuotoinen tutkijatapaaminen Mihailin tavernassa (Kauppakatu 23 A) kello 18.00 alkaen. Tapaamisessa on mahdollisuus ruokailla omakustanteisesti. Lisätietoja tutkijatapaamisesta saa Heidiltä tai Paulilta.

 

KENEN HYVINVOINTI? HYVINVOINTIOIKEUDEN PÄIVÄT 19.4.-20.4.2023

Itä-Suomen yliopiston Hyvinvointioikeuden keskus järjestämät hyvinvointioikeuden päivät tuo yhteen hyvinvointioikeudellista tutkimusta tekeviä tutkijoita ja hyvinvointioikeudellisista kysymyksistä kiinnostuneita asiantuntuntijoita. Vuoden 2023 hyvinvointioikeuden päivien luennoilla ja paneelikeskustelussa pohditaan erityisesti, kenen hyvinvoinnista hyvinvointioikeudellinen ajattelu on kiinnostunut. Keskeinen osa hyvinvointioikeuden päiviä on tutkijoiden ja asiantuntijoiden alustukset. Olet tervetullut alustamaan omasta tutkimuksestasi tai kehittämistyöstäsi hyvinvointioikeuden päiville riippumatta tieteenalataustasta, tutkijauran vaiheesta, tutkimuksen metodisista valinnoista tai muista vastaavista seikoista. Ilmoittautumisten perusteella alustuksista kootaan temaattisia työryhmiä. Olet tervetullut hyvinvointioikeuden päiville myös ilman omaa alustusta.

Aika:                keskiviikko 19.4.2023 ja torstai 20.4.2023
Paikka:           Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus
Kenelle:          tutkijoille ja ajankohtaisesta tutkimuksesta kiinnostuneille asiantuntijoille
Hinta:              ei osallistumismaksua

 

Keskiviikko 19.4.2023 Aurora-rakennus, sali AU100

8.30                  Ilmoittautuminen avautuu

9.00-9.10       Tervetuloa hyvinvointioikeuden päiville
Heidi Vanjusov, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

9.10-9.20        Avaussanat
Tapio Määttä, akateeminen rehtori, Itä-Suomen yliopisto

9.20-10.50     Kenen hyvinvointi – keihin oikeus katsoo ja keistä se kääntää katseensa pois?
Anni-Kristiina Juuso, alkuperäiskansakysymysten asiantuntija
Marlon Moilanen, sosiaalioikeuden väitöskirjatutkija
Mina Mojtahedi, yhdenvertaisuusasioiden asiantuntija
Pauli Rautiainen, perus- ja ihmisoikeustutkija (paneelin moderaattori)

10.50-11.40   Kenen hyvinvointi – keihin oikeus katsoo ja keistä se kääntää katseensa pois?
Anna Kontula, yhteiskuntatutkija, perustuslakivaliokunnan pitkäaikainen    jäsen

11.40-12.45   Lounas

12.45-14.15   Osallistujien alustuksia temaattisissa työryhmissä (3 rinnakkaista työryhmää) AU210, AU102, AU111
(3 x 30 min.)

14.15-14.45   Kahvi ja postereihin tutustuminen

14.45-16.45   Osallistujien alustuksia temaattisissa työryhmissä (4 rinnakkaista työryhmää) AU102, AU202, AU208, AU210
(4 x 30min.)

16.45-17.00  Tauko ja postereihin tutustuminen

17.00-17.15  Tutkimusaineistojen saavutettavuus?
Virve Toivonen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

17.15-17.30  Päivän keskustelujen koonti yhteisesti
Pauli Rautiainen

18.30-              Illallinen Ravintola Kerubissa, Siltakatu 1 (Ilosaari)

 

Torstai 20.4.2023 (paikka Aurora-rakennus, sali AU206)

9.00-9.20       Päivän avaus

9.20-10.00     Hyvinvointia vai pahoinvointia? Huumeet oikeudellis-yhteiskunnallisena kysymyksenä
Pekka Hakkarainen, tutkimusprofessori, THL

10.00-10.15 tauko

10.15-12.15  Osallistujien alustuksia temaattisissa työryhmissä (4 rinnakkaista työryhmää AU102, AU202, AU204, AU206)  (4 x 30 min.)

12.15-13.30  Lounas

13.30-14.00 Päivien koonti yhteisesti, kiitossanat, tietoa seuraavista päivistä
Heidi Vanjusov & Pauli Rautiainen

Lisätiedot: pauli.rautiainen@uef.fi ja heidi.vanjusov@uef.fi

Abstraktikirja löytyy pdf-muodossa seuraavasta linkistä: Abstraktikirja, HVO-päivät,