Lasten puhehäiriöiden arviointi ja kuntoutus (2 op)

Speech Sound Disorders (SSD) in Children: Classification and Treatment Guidelines (2 ect)

HUOM! Koulutus siirtyy keväälle 2025 kouluttajasta johtuvista syistä.

Toteutus: KEVÄT 2025

Ilmoittautuminen: Avataan uudelleen kun aikataulu varmistuu

Aika, paikka: Kaksi lähiopetuspäivää, koulutuspaikkana Joensuu

Koulutuskieli: Englanti (tapausesimerkkivideot ovat suomeksi)

Kouluttaja: Puheterapeutti, filosofian tohtori Aravind Namasivayam, Toronton yliopisto

Kouluttajan ansioluettelo (pdf)

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti puheterapeuteille, jotka työskentelevät ja/tai joiden toimipaikka/toimipiste sijaitsee Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Keski-Suomen maakuntien alueilla. Koulutukseen voivat kuitenkin ilmoittautua myös muualla Suomessa työskentelevät puheterapeutit.

Hinta

Koulutus on osallistujille maksuton. Mahdolliset matka- ja majoituskulut sekä lounas omakustanteiset.

Sisältö

Puheentuoton kehityksen suhde puhemotoriikan kehitykseen, kielen, fonologian ja puhemotoriikan väliset vuorovaikutussuhteet ja vaikutus puhehäiriöihin, puhehäiriöiden luokitusjärjestelmät, puhehäiriöiden arviointimenetelmät ja arviointi käytännössä, lasten puhehäiriöiden kuntoutuksen erilaiset lähestymistavat, perinteisten ja epälineaaristen kuntoutuksen lähestymistapojen yhdistäminen, kuntoutuksen tehokkuus: osatekijät ja kuntoutuksen tehokkuuden parantaminen.

Koulutuksen tarkempi sisältö ja aikataulu (pdf)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvailla puhehäiriöiden ja puhemotoriikan kehityksen suhdetta toisiinsa
  • ymmärtää puhehäiriöiden luokitusjärjestelmän viimeaikaiset muutokset
  • osaa kuvailla lasten puhehäiriöiden (SSD) arviointimenetelmiä
  • osaa kuvailla puhehäiriöiden tehokkaan kuntoutusjakson osa-alueet
  • osaa kuvailla tekniikoita, jotka maksimoivat kuntoutuksen vaikuttavuuden

Opetus ja suoritustavat

Koulutus toteutetaan yhdessä Itä-Suomen yliopiston jatkuvan oppimisen keskuksen kanssa. Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää sekä itsenäisesti luettavaa ennakkomateriaalia. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista lähopetuspäiviin sekä DigiCampus-oppimisympäristössä suoritettavat tehtävät (ennakkokysely ja -testi sekä lopputesti). Opetuskieli on englanti, mutta koulutuksessa näytettävät tapausesimerkkivideot on tehty suomenkielisistä lapsista ja kansainvälistä tutkimustietoa sovelletaan suomenkielisten lasten puhehäiriöihin.

Arviointi: hyväksytty-hylätty

Laskennallinen työmäärä 2 op (54 h)

  • Lähiopetus: 16 h
  • Itsenäinen työskentely: 38 h

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumislinkki avataan kun aikataulu varmistuu.

Kysy lisää koulutuksesta: koulutussuunnittelija Laura Al-Azzawi, laura.al-azzawi@uef.fi, p. 050 351 3290.