Speakers 2021

Speakers 2021

Plenary speakers

Plenary speakers of the year are Eric Delmelle, Maarit Pedak, Miia Turpeinen, and Liina-Kaisa Tynkkynen.

Hymyilevä mies ilmoitustaulun edessä.
Eric Delmelle

Dr. Eric Delmelle is an Associate Professor in the Department of Geography & Earth Sciences at University of North Carolina at Charlotte, and faculty associate at the University of Eastern Finland.  He received his M.A. in Geography at SUNY Buffalo in 2001, his M.S. in Industrial Engineering at SUNY Buffalo in 2004, and his PhD in Geography at SUNY Buffalo in 2005. His teaching and research interests include GIS, epidemiology, uncertainty, and spatial analysis and modeling.

His research is articulated around three themes: (1) modeling and visualization of vector-borne diseases outbreaks in Colombia; (2) modeling of water contamination from private well water in rural counties and risk communication to remote population, (3) geographic access to care with a particular focus on residential mobility. 

Read more about the speaker.

Silmälasipäinen nainen katsoo suoraan kameraan.
Maarit Pedak

Maarit Pedak, VTT, KTM

Kriisiä kutsutaan perinpohjaiseksi muutokseksi, käänteentekeväksi tilanteeksi, jonka jälkeen asiat eivät palaudu enää entiselleen. Kriisitutkija, VTT ja KTM Maarit Pedak on väitellyt Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta 2018 aiheenaan viestinnän ja tilanneymmärryksen merkitys kriisitilanteessa resielienssin, toimintakyvyn tuottajana ja ylläpitäjänä. Hän toimii kriisivalmiuden, -johtamisen ja -viestinnän asiantuntijana ja kouluttajana.  

Miia Turpeinen

Miia Turpeinen,tutkimus- ja arviointiylilääkäri, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon professori toimii kansallisen HTA-koordinaatioyksikön, FinCCHTA:n johtajana ja vastaa työssään terveydenhuollon menetelmien arvioinnista ja käyttöönotosta. Hänen luottamustehtäviinsä kuuluu mm. toiminta STM:n alaisessa terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostossa. Hänen tutkimuksensa kohdentuu erityisesti rationaaliseen lääkehoitoon ja vaikuttamattomien menetelmien karsintaan.

Nainen katsoo kameraan, taustalla katunäkymä.
Liina-Kaisa Tynkkynen. Photo: Jonne Renvall

Liina-Kaisa Tynkkynen, FT, Dosentti, toimii sosiaali- ja terveyspolitiikan tenure track -tutkijana (Assistant Professor) Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Hän johtaa Tampereen yliopiston Sustainable Welfare Systems -tutkimusohjelmaa sekä Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta, jossa tutkitaan suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän kriisivarautumista ja muutosjoustavuutta. Hän on tutkimuksessaan perehtynyt terveydenhuollon järjestelmiin ja niiden uudistuksiin Suomessa ja kansainvälisesti, yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä palvelujärjestelmäpolitiikkaan.

More about the speaker

Keynote speakers

Hanna Kuusisto

Hanna Kuusisto on lääketieteen tohtori, neurologian erikoislääkäri ja dosentti. Hän on lisäksi väitellyt filosofian tohtoriksi pääaineena sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto. Hanna Kuusisto on asiakas- ja potilasturvallisuuden professori Itä-Suomen yliopistossa sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella. Hän työskentelee myös neuroalojen ylilääkärinä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Aiemmin hän on toiminut muun muassa hallintoylilääkärinä Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Hänen tutkimuksensa keskittyy Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiin palveluihin, MS-taudin ja epilepsian hoidon vaikuttavuuteen ja jaettuun päätöksentekoon terveydenhuollossa. 

Miika Linna

Terveystaloustieteen professori Miika Linna on tutkinut Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän sekä sen osien suorituskykyä,  kustannusvaikuttavuutta, laatua ja tuottavuutta terveystaloustieteen ja rekisteritutkimuksen menetelmillä.  Linnalla on laaja kokemus kansallisten rekisteriaineistojen ja alueellisten perusjärjestelmätietojen käytöstä tutkimuksessa ja johtamisessa. Linna johtaa Suomen Akatemian IMPRO-tutkimuksen osakonsortiota, jossa tutkitaan integroidun sotejärjestelmän kustannusvaikuttavuutta sekä kehitetään menetelmiä soten systeemisten vaikutusten arviointiin.  

Vaaleahiuksinen silmälasipäinen nainen.
Aila-Leena Matthies. Kuva: Ihmepeili

Aila-Leena Matthies, YTT, sosiaalityön professori Jyväskylän yliopistossa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Matthiesin tutkimuksellisena painopisteen suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelmässä on parhaillaan aikuissosiaalityön vaikuttavien menetelmien kehittäminen. Sitä tehdään asetelmassa, joka koostuu rinnakkaisesta esr-rahoitteisesta kehittämishankkeesta (TASOS) ja VTR-rahoitteisesta tutkimushankkeesta (AIKUMETOD). Verkostossa on mukana Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen kuntatoimijoita sekä sosiaalialan osaamiskeskukset. Toisena tutkimuksen fokuksena hänellä on parhaillaan kansainvälinen tohtorikoulutus, jossa hän johtaa H2020-rahoitteista ASTRA- koulutusohjelmaa. Ohjelmassa tutkitaan monitieteisen kestävän siirtymän lähestymistapojen, kuten kiertotalouden, luontolähtöisyyden tai ekososiaalisten innovaatioiden soveltamista sosiaalityön inkluusiotyössä erityisesti työttömien nuorten, maahanmuuttajien ja paikallisyhteisöjen parissa.