Lääketieteellisen tietojenkäsittelyn urapolkusi

Student browsing a medical network

Lääketieteellisen tietojenkäsittelyn urapolkusi

Laboratoriotyöskentelyä

Lääketieteellinen tietojenkäsittely on yksi ohjelmisto- ja laitteistokehityksen mielenkiintoisimmista ja nopeimmin kasvavista markkinoista. Menestyvimmät lääketieteelliset innovaatiot pohjautuvat uusimpaan teknologiaan: tekoäly, konenäkö, bioinformatiikka, datatiede, virtuaalitodellisuus, 3D-tulostus, sensoridata sekä robotiikka ovat tulleet mukaan terveydenhuoltoon. Kuitenkin sekä julkinen että yksityinen sektori kärsivät lääketieteellisen tietojenkäsittelyn osaajien puutteesta. EMC-projektin tarkoitus on tarjota täydennyskoulutusta ja kasvattaa alan ammattilaisten määrää.

Opiskelija laboratoriossa

Mikä EMC?

 • Koulutuksen taso: Jatkuva täydennyskoulutus
 • Koulutuksen kesto: 1 vuosi / 60 opintopistettä
 • Opetuskieli: englanti
 • Opetustapa: etäopetus
 • Viimeisin hakukierros järjestettiin: 24.5.2021 – 6.6.2021
 • Lukuvuosi 2021-2022 alkaa: 1.9.2021
 • Tutkintotodistukset: Osallistumistodistus ja mahdolliset suositukset työharjoittelupaikasta
 • Lukukausimaksu: Ei maksua
 • Kampus: Itä-Suomen yliopisto ja Savonia AMK tarjoavat etäopetuksen

EMC-täydennyskoulutus sopii teknisesti orientoituneille ammattilaisille, joiden taustat ovat lääketieteellisen tietojenkäsittelyn lukuisilla sisaraloilla, kuten tietojenkäsittelytieteessä, terveydenhuollossa tai kauppatieteessä. Ohjelmistokehittäjät, suunnittelijat, insinöörit, ohjelmoijat, ylläpitäjät, testaajat, teknisesti lahjakkaat sairaanhoitajat, lääkärit, sairaalateknikot, myyjät, johtajat, startup-yrittäjät sekä vastavalmistuneet ovat tervetulleita koulutukseen – laajentamaan aiempaa osaamistaan lääketieteellisen tietojenkäsittelyn tietotaidolla.

Miksi EMC?

 • Laajennat tietämystäsi lääketieteellisestä tietojenkäsittelystä
 • Opiskelet kursseja, jotka vastaavat työelämän tarpeisiin
 • Laajennat aiempaa osaamistasi
 • Pääset ratkaisemaan oikeita, alaan liittyviä ongelmia
 • Verkostoidut alan ammattilaisten kanssa


Kenelle EMC-täydennys-koulutus siis sopii:

 • Lääketieteestä ja teknologiasta kiinnostuneille
 • Teknisesti orientoituneille elinikäisille oppijoille ja ongelmanratkaisijoille
 • Motivoituneille, oma-aloitteisille ja järjestelmällisille ehdokkaille, jotka ovat valmiita virtuaaliseen etäopiskeluun

Koulutus pähkinänkuoressa

 • EMC-koulutus on vuoden (60 opintopistettä) kestävä, täysin virtuaalinen täydennyskoulutus, joka sopii terveydenhuollon, lääketieteellisen tietojenkäsittelyn sekä kauppatieteen ammattilaisille.
 • Ensiksi opiskelet puoli vuotta (30 opintopistettä) osaamisesi päivittämisen kannalta relevantteja kursseja.
 • Kurssitarjontaa päivitetään vastaamaan alan yritysmaailman sekä kliinisen tutkimuksen tarpeisiin.
 • Opintosi täydentyvät työharjoittelujaksolla (30 opintopistettä), jonka aikana pääset ratkomaan oikeita yritysmaailman ongelmia.
 • Lisäksi koulutus tarjoaa mahdollisuuden osallistua webinaareihin, joissa käsitellään alan kannalta relevantteja aiheita, kuten tietoturvaa, kuvankäsittelyä, käytettävyystekniikkaa ja lääkinnällisiä laitteita koskevaa lainsäädäntöä sekä säädöksiä.

EMC-organisaatio

EMC-täydennyskoulutuksen järjestävät Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Koulutuksen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) sekä Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Järjestäjä- ja rahoittajaorganisaatioiden logot: UEF, Savonia ja Euroopan Unioni