Businessman with medical connections

Yrityskumppanit

Experts in Medical Computing -hankkeen yrityskumppanit ovat olleet aktiivisesti mukana projektin suunnittelussa. Hanke puolestaan antaa terveysteknologia-alan yrityksille mahdollisuuden verkostoitua terveydenhuollon, kauppatieteen ja tietojenkäsittelytieteen koulutustaustan omaavien EMC-opiskelijoiden kanssa. Yrityksillä on esimerkiksi mahdollisuus esitellä Meet and Greet -tapaamisissa kehittämistoimintaansa opiskelijoille sekä kertoa halutessaan rekrytointitarpeistaan. Opiskelijoiden näkökulmasta hankkeen tavoitteena on kasvattaa lääketieteelliseen tietojenkäsittelyyn liittyvää osaamista, vastata yritysten rekrytointitarpeisiin sekä mahdollistaa uusia uramahdollisuuksia opiskelijoille, joilla on jo vähintään alempi korkeakoulututkinto.

Noin vuoden kestäviin opintoihin kuuluu työharjoittelu (3-4 kuukautta, 25 op), jonka aikana opiskelijat toteuttavat valitsemassaan yrityksessä yhdessä sovitun harjoitteluprojektin. Yrityskumppanit tarjoavat siis myös oivan tilaisuuden työharjoittelupaikan tiedustelemiseen.


IBM-logo

Väestön vanhetessa ja terveydenhuollon teknistyessä olemme suurten muutosten edessä: terveydenhuollon täytyy kehittyä työvoimavaltaisesta yhä enemmän informaatiointensiiviseksi. Tämä puolestaan vaatii uutta osaamista, jossa yhdistyy terveydenhuollon ja informaation käsittelyn ymmärrys. Haluamme olla yhdessä Experts in Medical Computing -yhteisön kanssa tässä muutoksessa.


Istekki-logo

Istekki on johtava ICMT-alan in-houseyhtiö ja tarvitsee jatkuvasti ihmisiä, joilla on osaamista terveydenhuollosta ja ICT-teknologiasta. EMC-hankkeessa koulutetaan lisää näitä osaajia, mikä on tärkeää sekä alueellisesti että kansallisesti. Istekki on mukana tukemassa tätä koulutusta ja toivoo myös löytävänsä tätä kautta sopivia tulevaisuuden työntekijöitä.


Adamant Health -logo

Adamant Health on tutkimuslähtöinen yritys, joka pyrkii parantamaan liikehäiriösairauksia (kuten Parkinsonin tautia) sairastavien potilaiden elämänlaatua. Yritys kehittää ja tarjoaa liikehäiriösairauksiin liittyvää mittaus- ja analyysipalvelua, jolla pyritään tukemaan lääkäreitä, tutkijoita ja lääkkeitä kehittäviä yrityksiä hoidon suunnittelussa ja hoitovasteen arvioinnissa.


Adesante-logo

ADESANTE Oy on suomalainen terveydenhuollon teknologiayritys, joka hyödyntää VR / AR / XR-tekniikoita.
Tuotteet (kuten SurgeryVision ja Virtual Training Center) on kehitetty pääasiassa terveydenhuollon palveluntarjoajien käyttöön, mutta myös koulutustarkoituksiin.


Digital Campus -logo

Digital Campus on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tukee teknisesti oppimiseen liittyviä innovaatioita ja kehittämiskohteita. Päätuotteemme on OppiaMobile, avoimen lähdekoodin mobiilialusta terveydenhuollon etulinjassa työskentelevien ammattilaisten koulutukseen alhaisen tulotason ja keskitulotason maissa. Lue meistä lisää: digital-campus.org!


Direct Conversion -logo

Direct Conversion Oy kehittää ja valmistaa uuden sukupolven röntgen- ja gammasäteiden kuvantamislaitteita. Keskustoimistomme sijaitsee Tukholmassa, ja tytäryhtiömme löytyvät Espoosta, Lontoosta ja Münchenistä. Direct Conversion tarjoaa dynaamisia, haastavia ja palkitsevia työmahdollisuuksia ainutlaatuisten kuvantamisen huipputeknologioiden sekä niitä hyödyntävien lääketieteellisten ja teollisten sovellusten parissa. Direct Conversion on osa Varex Imaging Groupia, maailman suurinta litteiden paneeliröntgenilmaisimien valmistajaa.


Disior-logo

Disior kehittää 3D-analytiikkaohjelmistoja lääkäreiden avuksi analysoimaan, kvantifioimaan ja parametrisoimaan lääketieteellistä kuvaa. Ohjelmistot tuottavat kuvista numeerista dataa sekä huipputarkkoja potilaskohtaisia 3D-malleja – tarjoten näin työkaluja potilaan diagnosointiin, hoidon suunnitteluun ja sen onnistumisen arviointiin.


FinVector-logo

Tämän koulutuksen aiheet ovat tärkeitä, kun yritykset digitalisoituvat ja hyödyntävät dataa enemmän tulevaisuudessa.


KCT-logo

Tieteellinen tutkimus tuottaa kiihtyvällä vauhdilla dataa. Kasvava tiedon määrä asettaa haasteita tiedon käsittelyyn ja hallinnointiin. Kuopio Center for Gene and Cell Therapy –yritys näkee tietotekniikan maksimaalisen hyödyntämisen merkittävänä työkaluna tulevaisuuden tutkimusmaailmaa ja lääketieteellistä tiedonhallintaa.


Labrox-logo

Labrox on kasvava ja kunnianhimoinen OEM-laitevalmistaja. Etsimme koko ajan henkilöitä, jotka voivat liittyä tiimimme kehittämään uusia laitteita markkinoille.


Taiste-logo

Rakennamme digitaaliset tuotteet ja palvelut. Käyttäjälähtöiset sovellukset mobiili- ja web-ympäristöihin ovat erikoisalaamme. Palkittu tiimimme yhdistää huipputason palvelumuotoilu-, teknologia- ja liiketoimintaymmärryksen. Me kysymme, kokeilemme ja kuuntelemme. Näin saavutamme yhä parempia tuloksia – yhdessä.


Charles River -logo
Heart2Save-logo
New Icon -logo
SeeTrue Technologies -logo
TietoEVRY-logo
VR4Healthcare-logo

Järjestäjä- ja rahoittajaorganisaatioiden logot: UEF, Savonia ja Euroopan Unioni