Student programming

Opinnot

EMC-täydennyskoulutus tarjoaa käytännönläheistä, työelämälähtöistä opetusta. Kurssitarjontaa kehitetään ja päivitetään yhdessä kliinisen asiantuntijaryhmän sekä yrityskumppaneiden kanssa, jotta se vastaisi mahdollisimman kattavasti lääketieteellisen tietojenkäsittelyn alan havaittuihin tarpeisiin.

Vuoden kestävät opinnot koostuvat kolmesta kokonaisuudesta: UEF:n ja Savonia AMK:n tarjoamista verkkokursseista, koulutusohjelman omista webinaareista sekä työharjoittelujaksosta alan yrityksessä tai sairaalamaailmassa.

EMC-täydennyskoulutuksen tavoite on rakentaa verkostoja, joihin kuuluu sekä akateemisia osaajia että yritysmaailman ammattilaisia: tutkijoita, sairaalatyöntekijöitä, yrittäjiä… Näitä verkostoja vahvistamme järjestämillämme webinaareilla, haastatteluilla ja muilla virtuaalisilla tapaamisilla, joihin osallistumme sekä itse että kutsumme yrityskumppaneita. Uskomme, että tällaiset aktiviteetit täydentävät perinteistä yliopistokoulutusta ja vaikuttavat opiskelijoiden työllistymiseen positiivisesti.

Laajuus ja aikataulu

EMC-täydennyskoulutus noudattelee suomalaisten yliopistojen lukuvuotta (1.9. – 31.5.), joka koostuu neljästä opintojaksosta.

Teoriaopinnot ja kurssit (30 opintopistettä) järjestetään pääasiassa syyslukukauden aikana. Joitakin opintoja, kuten webinaareja, järjestetään myös kevätlukukaudella. Kaikki opinnot järjestetään verkon välityksellä, joten ne ovat suoritettavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikki opiskeluun tarvittavat materiaalit, palvelut ja ympäristöt ovat myöskin tarjolla virtuaalisesti. Näin ollen koulutusohjelma sopii sekä kokoaikaiseen että työnoheiseen opiskeluun.

Työharjoittelujakso (30 opintopistettä) on tärkeä osa EMC-täydennyskoulutusta. Syksyn ja kevään aikana opiskelijat etsivät itselleen sopivan harjoittelupaikan yritys- tai sairaalamaailmasta. Harjoittelujakson alkamisajankohta (kevät, kesä, syksy), työskentelytapa (etätyö, osittainen etätyö,…) sekä työnkuva ovat sovittavissa opiskelijan ja työnantajan kesken. Saadakseen 30 opintopistettä opiskelijan olisi kuitenkin työskenneltävä 3-5 kuukautta täysipäiväisesti (tähän aikaan sisältyy loppuraportin kirjoittaminen).

Opinto-oikeus 

EMC-opiskelijoiden opinto-oikeus kestää vuoden + kattaa puoli vuotta jatkoaikaa (1.9. – 31.12. aloittamista seuraavana vuonna). Opinto-oikeus myönnetään sekä Itä-Suomen yliopistoon että Savonia-ammattikorkeakouluun. Opiskelijana pääset käyttämään molempien oppilaitosten opintopalveluja, -ympäristöjä ja -materiaaleja (esimerkiksi Office365, Matlab, Tableau, PowerBI, kirjastot).

Täydennyskoulutusopiskelijat eivät kuitenkaan pysty liittymään opiskelijajärjestöihin, saamaan opiskelijakorttia eivätkä korttiin liittyviä etuja (kuten alennuksia yliopistojen ruokaloissa tai julkisessa liikenteessä).

Taloudellinen tuki

EMC-opiskelijat voivat hakea KELA:n opintotukea. Tuen saamiseksi vaaditaan vähintään aiempi kandidaatin tutkinto sekä jäljellä olevia tukikuukausia. Jos olet työtön työnhakija, otathan yhteyttä TE-palveluihin ennen koulutukseen hakeutumista tai paikan vastaanottamista.

Järjestäjä- ja rahoittajaorganisaatioiden logot: UEF, Savonia ja Euroopan Unioni