Person applying to an education online

Opiskelijavalinta

Tulevista hakukierroksista tiedotetaan täällä mahdollisimman pian. Toistaiseksi alta löytyvät vuoden 2021 hakukierroksen tiedot.

Viimeisin hakukierros järjestettiin: 24.5. – 6.6.2021

Opiskelijavalinta suoritettiin: 7.6. – 20.6.2021

Valinnasta tiedotettiin: 21.6.2021

Opiskelupaikka oli hyväksyttävä: 8.8.2021 mennessä

Opiskelijavalinta painotti hakijoiden koulutus- tai työtaustaa, motivaatioita osallistua koulutusohjelmaan sekä kykyä opiskella ja hakea työharjoittelupaikkaa itsenäisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä valintaprosessiin liittyen, ota meihin yhteyttä sähköpostitse emc@uef.fi. Vilkaise myöskin UKK-sivu.

Valintaprosessi

Hakuaika alkoi 24.5.2021 ja päättyi 6.6.2021. Elektronisen hakulomakkeen viimeinen täyttö- ja palautuspäivä oli 6.6.2021. Puutteellisia ja myöhästyneitä lomakkeita ei otettu huomioon. Työkokemus, osaaminen ja opiskelumotivaatio arvioitiin lomakkeen avulla. Tarkemmat hakuvaatimukset voit tarkistaa tältä sivulta.

Vaatimukset 

1. Asianmukaisesti täytetty elektroninen hakulomake

Elektroninen hakulomake mahdollistaa tietoturvallisen ja tehokkaan valintaprosessin. Lomake voidaan tallentaa palauttamatta, joten voit jatkaa sen täyttöä myöhemmin. Kaikki pakolliset liitteet voidaan lähettää lomakkeen mukana (ethän siis lähetä liitteitäsi sähköpostitse, sillä niitä emme huomioi).

2. Motivaatiokirje

Elektronisen hakulomakkeen motivaatio-osuudessa (max 200 sanaa/kysymys) hakijan oletetaan kertovan:

  • Motivaatiostaan opiskella EMC-koulutuksessa
  • Koulutuksen merkityksestä hänen tulevaan urakehitykseensä
  • Tavastaan opiskella verkossa
  • Tavastaan hakea työharjoittelupaikkaa

EMC-täydennyskoulutuksessa haemme itsenäisiä opiskelijoita, joilla on vahva opiskelumotivaatio sekä kiinnostus lääketieteelliseen tietojenkäsittelyyn. Jos siis aiot opiskella työn ohessa, kerrothan myös ajanhallintataidoistasi sekä mahdollisuuksistasi tasapainottaa työ ja opiskelu.

3. Liite: CV

4. Liite: Tutkintotodistus tai vastaava todiste työkokemuksesta

Jokaisella hakijalla täytyy olla vähintään kandidaatintutkinto (tai vastaava) joltakin seuraavista aloista: tekninen ala (esim. tietojenkäsittelytiede, fysiikka, matematiikka…), terveydenhuolto (esim. terveystieteet, lääketiede…) tai kauppatiede (esim. kauppatiede, johtaminen, laki…). Muunkaltaisen tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat hakea, mikäli heillä on riittävät perustelut kiinnostukselleen ja osaamiselleen EMC-ohjelmassa.

Hakija, jolla tutkintoa ei ole, voi esittää todistuksen vastaavasta määrästä työkokemusta. Tällöin tulee lähettää suosituskirje, jonka on kirjoittanut joko nykyinen tai aiempi työnantaja (kirjeen pituus: 1-2 sivua).

5. Liite: Opintosuoritusote

Suoritusotteesta täytyy käydä ilmi, että hakija on suorittanut vähintään kolme vuotta kestäneet, täysipäiväiset, akateemiset opinnot (suomalaisin yliopistotermein: 180 opintopistettä suoritettuja kursseja). Suoritusotteen täytyy olla peräisin yliopistosta tai vastaavasta oppilaitoksesta. Mikäli sinulla on suoritettuna kansainvälisiä opintoja, maakohtaiset säännökset voit lukea Itä-Suomen yliopiston nettisivuilta.

6. Liite: Videoesittely

Vapaamuotoisessa videoesittelyssään (max 3 minuuttia) hakijan oletetaan kertovan työ- tai opintotaustastaan, motivaatiostaan osallistua koulutukseen, muista relevanteista mielenkiinnonkohteistaan sekä urasuunnitelmistaan.

Arviointiperusteet

Jokainen hakija pisteytetään seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

  • Opiskelu- ja työtausta (yhteensopivuus koulutusohjelman kanssa)
  • Ohjelmointitaidot
  • Motivaatio ja koulutuksen merkitys urasuunnitelmien toteutumisessa
  • Kokemus verkko-opiskelusta
  • Aloitteellisuus työharjoittelupaikan hakemisessa
  • Englannin kielen suullinen taito

Jokaisen kriteerin toteutuminen pisteytetään 0-3p (0 = heikko toteutuminen, 1 = välttävä toteutuminen, 2 = hyvä toteutuminen, 3 = kiitettävä toteutuminen). 60 eniten pisteitä saanutta opiskelijaa valitaan koulutusohjelmaan. Kaikki hakijat saavat tiedon valinnan tuloksista sähköpostitse.

Järjestäjä- ja rahoittajaorganisaatioiden logot: UEF, Savonia ja Euroopan Unioni