Nurse with VR glasses

UKK

Mitä on lääketieteellinen tietojenkäsittely?

Lääketieteellinen tietojenkäsittely on monipuolinen ala: lääketieteen ja tietojenkäsittelytieteen lisäksi siihen sisältyy esim. kaupallinen aspekti. Alan ydinajatuksena voidaan pitää lääketieteellisten ongelmien ratkaisua sekä hoitoalan kehittämistä tietoteknisin keinoin.

Missä voin opiskella lääketieteellistä tietojenkäsittelyä?

Jos sinulla on vähintään kandidaatintutkinto joltakin lääketieteellisen tietojenkäsittelyn sisaralalta, voit hakea Experts in Medical Computing -täydennyskoultukseen. Näin sinulla on mahdollisuus päivittää osaamistasi täysin virtuaalisesti.

Mikä on EMC?

EMC (Experts in Medical Computing) on täysin virtuaalinen täydennyskoulutus. Koulutuksen tavoite on päivittää opiskelijoiden tietotaitoa ja näin valmistaa terveydenhuoltoalalla kipeästi tarvittavia tietojenkäsittelyn osaajia.

Hakijat kysyvät

Kysymys: Tarvitseeko minun osata ohjelmointia tai tarvitseeko minulla olla taustaa tietojenkäsittelytieteessä?

Vastaus: Ohjelmointitaito ei ole välttämätön. Jotkut kursseista vaativat ohjelmointikokemusta, mutta tämä voidaan ottaa huomioon henkilökohtaista opetussuunnitelmaa laatiessa. Myöskään tausta tietojenkäsittelytieteessä ei ole välttämätön, sillä kurssit antavat sinulle yleiskäsityksen terveydenhuollon kannalta relevanteimmista teemoista.


K: Minulla on farmasiatausta (tai muu vastaava), voinko osallistua koulutukseen?

V: Koulutus edellyttää vähintään kandidaatintutkintoa (tai vastaavaa) tietojenkäsittelytieteessä tai seuraavilla aloilla: fysiikka, lääketieteellinen fysiikka, lääketieteellinen tekniikka, tietotekniikka, terveydenhuolto tai kauppatiede. Näin ollen esimerkiksi farmasiatausta on riittävä.


K: Voinko opiskella töiden ohessa?

V: Kyllä, sillä kurssimateriaalit ovat saatavilla verkossa eikä opiskelu ole täysipäiväistä. Huomioi kuitenkin jaksamisesi sekä mahdolliset muut opiskelua rajoittavat seikat!


K: Joudunko opiskelemaan yksin, kun koulutus tarjotaan verkon välityksellä?

V: Et, tarjoamme mahdollisuuden verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa.


K: Voinko suorittaa enemmän kuin 30 op verkko-opintoja?

V: Suosittelemme aloittamaan kursseista, joita pidät hyödyllisimpinä ja kiinnostavimpina. 30 op on suositus, mutta voit ylittää tämän rajan, mikäli opiskeltavat kurssit ovat relevantteja osaamisesi täydentämisen suhteen.


K: Mikä on minimiopintopistemäärä vuodessa, jotta olen edelleen oikeutettu KELAn opintotukeen sekä opinto-oikeuteen ohjelmassa?

V: Yliopiston kantaa tähän on tiedusteltu. Opintotukea varten sinun täytyy suorittaa 5 op per tukikuukausi.


K: Kuinka pitkä harjoittelujakso on? Entä voinko suorittaa sen etänä?

V: Harjoittelujaksosta saa 25 opintopistettä, tämä vastaan noin 4 kuukauden työssäolojaksoa. Etätyömahdollisuuksista voit keskustella harjoittelupaikan tarjoavan yrityksen kanssa.


K: Voinko etsiä harjoittelupaikan itse? Voinko suorittaa harjoittelujakson nykyisessä työpaikassani?

V: Tottakai, oma aktiivisuus harjoittelupaikan etsimisessä on enemmän kuin suositeltavaa. Huomioithan kuitenkin, että työtehtävien on sovittava koulutuksen teemoihin.


Järjestäjä- ja rahoittajaorganisaatioiden logot: UEF, Savonia ja Euroopan Unioni