Nurses with VR equipment

EMC-täydennyskoulutus

Experts in Medical Computing (EMC) on uudentyyppinen, jatkuva täydennyskoulutus. Koulutus on kehitetty yhdessä kliinisen asiantuntijaryhmän sekä yrityskumppanien kanssa, ja se pyrkii täyttämään suomalaisen terveydenhoitoalan tarpeita. Koulutus pyrkii myöskin kartuttamaan tietotaitoasi lääketieteellisen tietojenkäsittelytieteen kolmelta osa-alueelta: tietojenkäsittelytieteen, liiketalouden sekä terveydenhuollon aloilta.

EMC-täydennyskoulutuksen järjestävät Itä-Suomen yliopisto (tietojenkäsittelytieteen laitos) ja Savonia-ammattikorkeakoulu yhdessä. Molemmat oppilaitokset osallistuvat koulutuksen kurssitarjontaan. Koulutuksesta valmistuttuasi voit siis hakea opintopisteidesi hyväksilukua osaksi muita tutkintojasi.

EMC-täydennyskoulutuksen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) sekä Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

4 Päämäärää

Ammattilaisten uudelleenkouluttaminen lääketieteellisen tietojenkäsittelyn eri osa-alueilla

Käytännönläheisen, työelämälähtöisen koulutuksen tarjoaminen

Opintojen räätälöinti kunkin opiskelijan aiemman tietämyksen ja taustan mukaisesti

Akateemisten, kliinisten ja yritysmaailman verkostojen rakentaminen sekä uudet työllistymismahdollisuudet

3 Lääketieteellisen tietojenkäsittelytieteen osa-aluetta

EMC-täydennyskoulutus kattaa seuraavat lääketieteellisen tietojenkäsittelytieteen osa-alueet:

 • Tietojenkäsittelytiede
  • Tekoäly ja datatiede
  • Fotoniikka ja kuvankäsittely
  • Tietokoneen ja ihmisen vuorovaikutus
  • Signaalit ja sensorit
  • IoT ja arkkitehtuurit, Big Data, viestintätekniikka

 • Terveydenhuoltoalan perusteet
  • Asiakaslähtöiset terveydenhuollon palvelut
  • Lääkinnällisiin laitteisiin liittyvä lainsäädäntö ja säädökset

 • Liiketalous
  • Johtaminen liiketoiminnassa
  • Innovaatiot ja kaupallistaminen

2 Pääpiirrettä

Vuoden mittainen täydennyskoulutus, vastaa 60 opintopistettä

 • Työelämälähtöinen koulutus
  • 30 opintopistettä suoritetaan verkkokurssein
  • 30 opintopistettä ansaitaan työharjoittelujaksosta

 • Joustavaa opiskelua
  • Täysin verkon välityksellä tapahtuva koulutus, opetuskielenä englanti
   • Opiskele Suomesta tai ulkomailta käsin
  • Ei lukukausimaksua

1 Syy opiskella 

Kehity oppimalla ja liity ainutlaatuiseen lääketieteellisen tietojenkäsittelytieteen verkostoon.

Järjestäjä- ja rahoittajaorganisaatioiden logot: UEF, Savonia ja Euroopan Unioni