Tutkimusmenetelmät

Tutkimusmenetelmät

Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää koulupäivän aikaisen ruokailun järjestämisvaihtoehtoja sekä välipalan toteuttamistapoja koulupäivän uudistamisen yhteydessä hallitusohjelman mukaisesti.

Hanke on jaettu viiteen eri työpakettiin (kuva 1).

Kuva 1. Kattava koululounas ja välkyt välipalat -hankkeen työpaketit ja vastuuorganisaatiot

Työpaketti 1

Työpakettiin 1 kuuluvat hankkeen viestintä sekä projektinhallinta. Hankkeen etenemistä voi seurata näiden internet-sivujen kautta sekä Twitterissä nimimerkillä @valipalat sekä hastagilla #tietokäyttöön. Huhtikuussa 2021 julkaistaan loppuraportti ja policy breaf hankkeen tuloksista ja koulupäivän aikaisen ruokailun järjestämisvaihtoehdoista.

Työpaketti 2

Työpaketissa 2 selvitetään koululaisten tämänhetkisiä kouluruokailutottumuksia, kuten koululounaalle osallistumista, nautittuja aterianosia sekä koululounaalta saatuja ravintoaineita. Tulemme käyttämään jo olemassa olevia tutkimusaineistoja (Koulujakelujärjestelmätuen alkukartoitus, Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus (Panic-study) sekä Maistuva koulu -tutkimus) näiden tietojen selvittämiseen.

Työpaketti 3

Työpaketissa 3 selvitetään kyselytutkimuksen ja tarkentavien teemahaastatteluiden avulla koulupäivän aikaisen ruokailun tämänhetkisiä toimintamalleja, kehittämisehdotuksia ja niiden kustannusvaikutuksia kuntatalouteen. Lisäksi selvitetään koulujakelujärjestelmän käyttöä kunnissa sekä mahdollisia syitä sen käyttämättä jättämiseen. Kyselyt lähetetään ja teemahaastattelut järjestetään kunnan ruokapalveluista ja koulutoimesta vastaaville henkilöille kesän ja syksyn 2020 aikana.

Työpaketti 4

Työpaketissa 4 kehitetään jo olemassa olevia käytänteitä sekä visioidaan tulevaa. Tulemme järjestämään syksyllä 2020 yhteiskehittämisen työpajoja, jossa koulupäivän aikaisen ruokailun eri toimijat ja käyttäjät oppilaita unohtamatta pääsevät ääneen.

Työpaketti 5

Työpaketissa 5 arvoidaan koulupäivän aikaisten ruokailujen vaikutuksia kuntatalouteen tänään ja huomenna. Tiedot laskelmiin saadaan työpaketin 3 kyselyiden ja teemahaastatteluiden sekä työpaketin 4  yhteiskehittämisen tuloksien perusteella.